شنبه 28 آذر 1394
0
دوره اصول نگهداری و تعمیرات چیلرهای جذبی

دوره اصول نگهداری و تعمیرات چیلرهای جذبی

سرفصل دوره

- تاریخچه
- انواع سیستم های خنک کننده
- اساس کار خنک کننده های تراکمی – تبخیری
- اساس کار خنک کننده های جذبی
- مقایسه چیلرهای جذبی با چیلر های تراکمی تبخیری
- چیلر های جذبی آب و لیتیوم بروماید
- شرح کارکرد چیلرهای تک مرحله ( Single Effect)
- برج خنک کن و سیستم های کنترل دمای آب برج خنک کن
- روش های کنترل ظرفیت چیلرهای جذبی
- توضیحاتی در مورد درایو کنترل دور
- کنترل غلظت بالا
- کنترل غلظت پایین
- پرج و سیستم جداکننده گازهای غیر قابل تقطیر
- معرفی قطعات کنترلی و الکتریکی
- بررسی سیستم الکتریکی نمونه چیلر جذبی
- نقشه خوانی و بررسی خط به خط مدار الکتریکی
- پرسش و پاسخ
- بررسی برنامه نگهداری روزانه ، ماهیانه و سالیانه ارائه شده توسط کمپانی های بزرگ

مخاطبین دوره

مهندسان، مشاوران ،طراحان سیستم های برق و تاسیسات، مدیران بخش انرژی، مدیران بخش نیرو،کارشناسان شرکت های خدمات انرژی و دانشجویان