شنبه 28 آذر 1394
0
دوره مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنایع و ساختمان

دوره مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنایع و ساختمان

سرفصل دوره

آشنایی بامفاهیم مدیریت انرژی بر اساس استانداردهای بین المللی IEEE 739 و
 • تعریف مفاهیم، الزامات و مشخص نمودن اهداف
 • آشنایی با روشهای کلی بهینه سازی مصرف انرژی

راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش اداری، خانگی و عمومی

 • بهینه سازی در مصارف روشنایی (استفاده از منابع نوری بهینه، روشهای کنترل روشنایی و …)
 • بهینه سازی در مصارف سیستمهای تهویه (انتخاب مناسب چیلرها، استفاده از سیستم کنترل در موتورخانه ها و …)

راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت

 • بررسی پتانسیل های قابل تحقق و امکان مونیتور و کنترل نمودن مصارف
 • افزایش راندمان و بهبود عملکرد الکتروموتورها
 • استفاده از کنترل کننده های دور موتورها
 • تصحیح ضریب توان از طریق خازن گذاری
 • بکارگیری سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)
 • اصلاح و افزایش راندمان کمپرسورها

اصلاح و کاهش تلفات شبکه های توزیع (در محدوده کارخانجات)

 • بررسی پتانسیل های قابل تحقق
 • اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (تعادل بار، اصلاح اتصالات سست ، خازن گذاری…)

نتیجه گیری و جمع بندی مباحث

مخاطبین دوره

مدیران انرژی، مدیران، کارشناسان برق واحدهای صنعتی و ساختمانی، مهندسان و دیگر کارشناسان، دانشجویان و کارشناسان مرتبط با رشته های مهندسی انرژی و برق و الکترونیک، کارشناسان شرکت های خدمات انرژی .