تاریخچه خاموش کننده ها


از آنجا که اطفاء حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزی برای جلوگیری از صدمات جانی و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و یک اقدام سریع در امر اطفاء نه تنها می تواند از توسعه آتش جلوگیری بعمل آورد، بلکه با خفه کردن آتش در نطفه ، خسارات ناشی از آن را به حداقل می رساند.
برای این منظور از سال ها قبل کارخانجات زیادی در کشورهای دنیا اقدام به طرح و ساخت وسائل مبارزه با حریق نموده اند که نمونه ای از این نوع وسائل، خاموش کننده های دستی آتش نشانی می باشند .
تاریخچه خاموش کننده ها :  
     در سال  1816 ناخدا "بای دریارموث" اولین خاموش کن دستی را اختراع کرد . سال 1912 اولین دستگاه کف شیمیایی دو گالنی در انگلستان ساخته شد. سال 1935 اولین خاموش کننده دو گالنی آب و گاز CO2  به بازار آمد . سال 1957 خاموش کننده پودری به بازار آمد . سال 1964 خاموش کننده خودکار به بازار آمد .

تعداد بازدید: 317