تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار

 
تجهیزات آلارم دهنده در سیستم اعلام حریق خودکار چه به صورت شنیداری و چه به صورت دیداری باید بهنگام قطع مدار و یا هرگونه اتصال کوتاه فعال گردند.
سیستم-اعلام-حریق-خودکار

آشکار سازهای حریق می‌بایست در محدودة شکل شکل ذیل نصب شوند.

     محل-نصب-دتکتور

Heat deterctor

محل-نصب-دتکتور-حرارتی

smoke detector

    محل-نصب-دتکتور-دودی

تعداد بازدید: 324