تاریخچه سیستم های پاشنده آب

Sprinkler

-سال 1723 میلادی سیستم اطفاء حریق با الهام از سیستم گادفری ( بشکه پرآب با محفظه باروت و فیتیله )

-سال 1800 میلادی ، جان کری از لوله سوراخدار جهت پاشش آب استفاده کرد.

-اولین اسپرینکلر توسط آقای پارملی صاحب کارخانه پیانوسازی ساخته شد.(اسپرینکلرهای نمکدانی)

-در اوائل سال 1900 میلادی اسپرینکلر حباب شیشه ای توسط فردریک گرینل اختراع شد.

-در سال 1980 میلادی کمپانی  Tyco خریدار کمپانی های ورمالد و گرینل اسپرینکلر حباب شیشه ای را به کشور ایالات متحده برده و آنرا اجباری نمود.

اجزاء تشکیل دهنده اسپرینکلر

Frame - بدنه اصلی اسپرینکلر

سنسور حرارتی – دارای دو نوع حباب شیشه ای یا اتصال زودگداز

Cap – درپوش بین سنسور حرارتی و روزنه داخلی اسپرینکلر

Deflector – صفحه منحرف کننده جریان آب

اسپرینکلر

تعداد بازدید: 1072