راهنمای طراحی و نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق

اهمیت موضوع

  • سیستم کشف و اعلام حریق در کنترل و اطفاء حریق نقش تعیین کننده دارد.
  • در صورت عدم اطلاع بموقع از وقوع آتش‌سوزی، حریق گسترش یافته و مهار آن دشوار میگردد.
  • کشف و اعلام بموقع حریق در لحظات اولیه نقش مهمی در کنترل خسارات مالی و جانبی دارد.
  • در اماکنی که حضور افراد بطور دائم میسر نمیباشد بایستی سیستم اعلام حریق نصب شود.

انواع سیستم های هشدار دهنده

  • سیستم اعلام حریق موضعی (تحریک شستی، تحریک شبکه اسپرینکلر، آشکار سازی موضعی)
  • سیستم اعلام حریق عمومی (سیستم اعلام حریق استاندارد)
  • سیستم خبر دهنده اعلام حریق مرکزی از طریق ایستگاه آتش‌نشانی
  • سیستم خبر دهنده اعلام حریق مشترک بین دو مرکز اصلی
  • سیستم خبر دهنده حریق مرکزی
  • سیستمهای خبر دهندة ارتباطی و اورژانسی
تعداد بازدید: 288