کمکهای اولیه در سوختگیها


سوختگیها عبارتند از آسیب بافت در نتیجه تأثیر حرارت , الکتریسیته , اشعه , و عوامل شیمیایی که بر حسب عمق یا درجه ضایعات پوستی در 3 درجه , سبک‌ ( درجه یک) متوسط ( درجه دو ) و شدید( درجه سه ) تقسیم بندی می‌شوند . به طور کلی در معالجه سوختگیها , اگر سوختگی قابل توجه است بایستی بیمار را پوشانیده , گرم نگاه داشته و هرچه زودتر به بیمارستان برسانید . درغیر این صورت در سوختگیهای جزیی لازم است :
1- به فرد گرفتار سوختگی آرامش و اطمینان بدهید .
2- پوششهای تنگ را شل کنید و لوازم شخصی را بیرون آورید .
3- بخش سوخته را به مدت 10 دقیقه زیر جریان آرام آب سرد تمیز بگیرید یا آن را در آب سرد فرو ببرید یا روی آن یخ بگذارید .
4- جای سوختگی را تمیز بپوشانید و به آن دست نزنید .
5- در صورت نداشتن وسایل لازم روی زخم را باز بگذارید .
6- هرگز تاولها را نترکانید , پوست ورآمده را آزاد نکنید و به محل سوختگی دست نزنید .

تعداد بازدید: 263