به اطلاع کلیه ساکنین جنوب تهران می رساند

ای شرکت آماده اراءه خدمات در زمینه مشاوره ، نظارت و اجرای سیستم های آتش نشانی ،فروش و نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق و همچنینفروش و شارژ کپسول های آتش نشانی با حمل و نقل رایگان می باشد

 

کیلنیک شارژ و سرویس خاموش کننده های آتش نشانی