اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی

 

اجرای تاسیسات مکانیکی و برقیاجرای تاسیسات مکانیکی و برقیاجرای تاسیسات مکانیکی و برقی

 

با توجه به انجام رساندن پروژه های فراوان ساختمانی و صنعتی توسط شرکت همیار انرژی، بخش اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از بخش های اصلی این شرکت محسوب می گردد. این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات کامل و نیروی انسانی ماهر در این بخش آماده عقد قرارداد های اجرایی در بخش های دولتی و خصوصی می باشد.

تعداد بازدید: 2328