رزومه همیار انرژی

خلاصه ای از سوابق فعالیت های شرکت همیار انرژی در ذیل آمده است:

مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه 8000 واحدی شهید خرازی سپاه- اتوبان شهید خرازی
مشاوره طراحی،مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی کمپانی MVM
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مسکونی برج مروارید دانشگاه تهران- وردآورد
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان مرکزی جدید شرکت ماموت– خیابان وزرا
مشاوره طراحی،مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس شیجانی شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو
مشاوره طراحی و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه 72 واحد ارتش- شهرک چیتگر
مشاوره و فروش تجهیزات سیستم آتش نشانی پروژه بسیج سپاه- پادگان ولیعصر
مشاوره طراحی ، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی 6 واحد تولیدی- اربیل عراق
اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق پروژه  شهرداری تهران منطقه 5
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس حسینی- برج باغ مسکونی تجاری- دربند
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس همتیان- تجاری(بانک و فروشگاه) –ستارخان
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس پورمزرعه- مجتمع تجاری و انبار - بازار تهران
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه تالارهای پذیرایی، استخر، تجاری و فروشگاه کوروش- مسعودیه
اصلاح و بازسازی سیستم اطفاء حریق کارخانه بیسکوئیت گرجی- تهران
مشاوره طراحی و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس بهرامی- برج اداری- میدان آرژانتین
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس نیاورانی- ساختمان مسکونی تجاری - اختیاریه
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس واحدی- مجتمع تجاری- تهرانسر
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس مظلومی- برج مسکونی- فرمانیه
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه دکتر دانائیان- ساختمان اداری- خیابان ویلا
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس اردستانی- بلوک های مسکونی- سعادت آباد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس احمدی- 56 واحد مسکونی- جنت آباد
مشاوره طراحی،مجری ونظارت برسیستم آتش نشانی پروژه مهندس جعفری نژاد-24واحدمسکونی تجاری-جنت آباد
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس دارآفرین- مسکونی- بلوار فردوس غرب
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس حبیبی- فروشگاه تجاری- اسکندری
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس آقایی- 48 واحدی مسکونی- اشرفی اصفهانی
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس خندان- تجاری اداری- میدان فردوسی
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس شجاعی- 24 احد مسکونی تجاری-یافت آباد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس مخاطب- 18 واحد مسکونی- یوسف آباد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس مخاطب- 12 واحد مسکونی- یوسف آباد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه احمدی- 36 واحد مسکونی -  بلوار فردوس
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس زارع- مسکونی- خردمند شمالی
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه برج مسکونی نارون - پاسداران
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس بیات- مسکونی- نبرد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس رهنما- مسکونی- جنت آباد
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس شکور- مسکونی- سردار جنگل
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس رمضانی- مسکونی- نازی آباد
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس آهنی- مسکونی- خیابان شهید مدنی
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس تقی پور- مسکونی- دولت خواه
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس یزدانی- مسکونی- آیت اله کاشانی
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس شاد- مسکونی- شیراز جنوبی
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس بیطرفان- مسکونی- میدان خراسان
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس دزفولی زاده -35واحدمسکونی- میدان قزوین
مشاوره  طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس کریمی- مسکونی- نظام آباد
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس محمدی- مسکونی- میدان تسلیحات
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس جوکی- مسکونی- تهران نو
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس نصیری- مسکونی- سردار جنگل شمالی
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس افشار- مسکونی- خیابان قصرالدشت
مشاوره طراحی،مجری ونظارت برسیستم آتش نشانی پروژه مهندس تهرانی- 18واحد مسکونی-بلوار فردوس غرب
مشاوره طراحی، نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس سلیمی – 18 واحد مسکونی- شهرک نفت
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس قاسمی- مسکونی- ایران پارس
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس پاکپور- مسکونی- امیرآباد
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس قنبری- 18 واحد مسکونی- پونک
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس زرنگی- مسکونی- میدان خراسان
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس رنجبران- مسکونی- فرجام
مشاوره طراحی، مجری و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس حسینی- مسکونی- میدان فاطمی
مشاوره طراحی و نظارت بر سیستم آتش نشانی پروژه مهندس حاجی لو- میرداماد

و بسیاری از پروژه های دیگر...