شنبه 06 ارديبهشت 1393
0
دوره بهینه سازی سیستم های بخار

 

 

 

دوره بهینه سازی سیستم های بخار

 

سرفصل دوره
 
  •  خواص فرایندی بخار
  •  بررسی کارکرد و کارایی دیگ های بخار
  •  سیستمهای توزیع بخار
  •  معرفی تله بخار
  •  شرح اصول کارکرد انواع تله هایبخار
  •  انتخاب بهینه تله های بخار
  •  نصب تله های بخار
  •  بازرسیتله های بخار
  • بهینه سازی خطوط کنداس

 

مخاطبین دوره

مهندسان، مشاوران ،طراحان سیستم های برق و تاسیسات، مدیران بخش انرژی، مدیران بخش نیرو،کارشناسان شرکت های خدمات انرژی و دانشجویان