شنبه 28 آذر 1394
0
دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

 

 

 

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی
 

سرفصل دوره

ضرورت تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی
 •  محدودیت منابع انرژی
 •  هزینه‌های مصرف انرژی و صدمات زیست محیطی
 •  پیاده‌سازی راهکارهای مربوطه

چارچوب سیستم مدیریت انرژی

 •  وجوه مختلف مدیریت
 •  نگرش سیستمی در مدیریت
 •  تشکیل کمیته انرژی
 •  مدیریت تقاضای انرژی
 •  راهکارهای نمونه در بخش‌های مختلف
 •  بیانیه سیاست انرژی

فرایند برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت انرژی

 •   تعیین اهداف کلان
 •   کمی نمودن اهداف
 •   شناسایی شرایط موجود
 •   تعریف و تعیین شاخص شدت انرژی مبنا و شدت انرژی واقعی
 •   ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی
 •   ممیزی مصرف انرژی
 •   پایش مصرف انرژی
 •   تعیین میزان انحراف شدت انرژی واقعی
 •   بهینه‌سازی مصرف انرژی

 

مطالعه موردی استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع مختلف

 • کمیته انرژی
 • بیانیه سیاست انرژی
 • اهداف
 • سازماندهی

 روانشناسی رفتار مصرف‌کنندگان

 •  باور، نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان
 •  نحوه شکل‌گیری نگرش‌ها
 • تغییر در نگرش‌ها
 •  نقش آموزش و آگاه‌سازی

روش‌های کاربردی کاهش هزینه‌های انرژی

 • راهکارهای مدیریتی
 • راهکارهای فنی
 • خرید حامل‌های انرژی و آب
 • سرمایش و تهویه مطبوع
 • روشنایی و تجهیزات الکتریکی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی
 • فهرست فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنایع

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی
 • شاخص‌های مقایسه تطبیقی در صنایع
 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

روش‌های تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی

 • روش‌های تامین مالی
 • معرفی و بررسی وضعیت شرکت‌های خدمات انرژی

مروری بر نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی انرژی

مخاطبین دوره

 مدیران انرژی – اعضایکمیته های مدیریت انرژی – پرسنل واحدهای مختلف یوتیلیتی– پرسنل واحد طراحی مهندسی وتعمیرات مکانیکی – کارشناسان، دانشجویان و تکنسین های فنی مرتبط
2.5/5 (2 رای)
فروش نسخه اصلی نرم افزار اتواسپرینک_ AutoSPRINK به همراه دوره آموزشیدوره کنترل هوشمند در تاسیسات حرارتی و برودتیدوره تاسیسات مکانیکی ویژه معماران و مهندسین عمران