شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
0
دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

 

سرفصل دوره

ضرورت تدوین و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی

 •  محدودیت منابع انرژی

 •  هزینه‌های مصرف انرژی و صدمات زیست محیطی

 •  پیاده‌سازی راهکارهای مربوطه

چارچوب سیستم مدیریت انرژی

 •  وجوه مختلف مدیریت

 •  نگرش سیستمی در مدیریت

 •  تشکیل کمیته انرژی

 •  مدیریت تقاضای انرژی

 •  راهکارهای نمونه در بخش‌های مختلف

 •  بیانیه سیاست انرژی

فرایند برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت انرژی

 •   تعیین اهداف کلان

 •   کمی نمودن اهداف

 •   شناسایی شرایط موجود

 •   تعریف و تعیین شاخص شدت انرژی مبنا و شدت انرژی واقعی

 •   ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی

 •   ممیزی مصرف انرژی

 •   پایش مصرف انرژی

 •   تعیین میزان انحراف شدت انرژی واقعی

 •   بهینه‌سازی مصرف انرژی

مطالعه موردی استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع مختلف

 • کمیته انرژی

 • بیانیه سیاست انرژی

 • اهداف

 • سازماندهی

 روانشناسی رفتار مصرف‌کنندگان

 •  باور، نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان

 •  نحوه شکل‌گیری نگرش‌ها

 • تغییر در نگرش‌ها

 •  نقش آموزش و آگاه‌سازی

روش‌های کاربردی کاهش هزینه‌های انرژی

 • راهکارهای مدیریتی

 • راهکارهای فنی

 • خرید حامل‌های انرژی و آب

 • سرمایش و تهویه مطبوع

 • روشنایی و تجهیزات الکتریکی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی

 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

 • فهرست فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

 کلیات مدیریت مصرف انرژی در صنایع

 • اقدامات و فعالیت‌های کمیته صرفه‌جویی انرژی

 • شاخص‌های مقایسه تطبیقی در صنایع

 • تشخیص و ارزیابی و اجرای فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی

روش‌های تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی

 • روش‌های تامین مالی

 • معرفی و بررسی وضعیت شرکت‌های خدمات انرژی

مروری بر نرم‌افزار‌های بهینه‌سازی انرژی

مخاطبین دوره

 مدیران انرژی – اعضایکمیته های مدیریت انرژی – پرسنل واحدهای مختلف یوتیلیتی– پرسنل واحد طراحی مهندسی وتعمیرات مکانیکی – کارشناسان، دانشجویان و تکنسین های فنی مرتبط
2.5/5 (2 رای)
فروش نسخه اصلی نرم افزار اتواسپرینک_ AutoSPRINK به همراه دوره آموزشیدوره کنترل هوشمند در تاسیسات حرارتی و برودتیدوره تاسیسات مکانیکی ویژه معماران و مهندسین عمران