شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
0
دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی
برگزاری دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی توسط شرکت همیار انرژی

دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

 

سرفصل دوره

 • درک کامل و صحیح مفاهیم پایه ای مدیریت و کارایی انرژی

 • آشنایی با انواع سوختها و فرآیندهای احتراق آنها

 • آشنایی با ویژگی ها و طبقه بندی های انواع عایقهاو مواد نسوز به همراه کاربردهای آنها و محاسبات مربوط به انتخاب و میزان کاهش اتلافحرارت مربوطه .

 • فراگیری روش ها و آزمون های جمع آوری داده ها و محاسبات کاراییانرژی در تجهیزاتی همچون بویلرها ، سیستم های بخار، کوره ها ، مبدل های گرمایی وسیستمهای تولید همزمان

 • سیستم بخار

 • شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف وبازگشت کندانس بخار و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از اینقسمت ها

 • سیستم هوای فشرده

 • شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف سیستمهوای فشرده و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از این قسمتها

 • سیستم های خلا

 • الکتروپمپ ها

 • چیلرهای جذبی و تراکمی

 • انرژیالکتریکی و تعرفه های برق

 • ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی انرژی در تجهیزاتفوق الذکر

 • آشنایی با فرآیندها و فناور یهای نوین در تجهیزات فو ق الذکر کهکارایی انرژی تجهیزات را بهبود می دهند .

 • آشنایی با سیستم ها و تجهیزات بازیافتاتلاف حرارت و چگونگی توسعه یک سیستم بازیافت اتلاف حرارت

 

مخاطبین دوره

مهندسان، مشاوران ،طراحان سیستم های برق و تاسیسات، مدیران بخش انرژی، مدیران بخش نیرو،کارشناسان شرکت های خدمات انرژی و دانشجویان

2.0/5 (2 رای)
فروش نسخه اصلی نرم افزار اتواسپرینک_ AutoSPRINK به همراه دوره آموزشیدوره کنترل هوشمند در تاسیسات حرارتی و برودتیدوره تاسیسات مکانیکی ویژه معماران و مهندسین عمران