شنبه 28 آذر 1394
0
دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی
برگزاری دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی توسط شرکت همیار انرژی

 

 

 

دوره مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

 

سرفصل دوره
 • آدرک کامل و صحیح مفاهیم پایه ای مدیریت و کارایی انرژی
 • آشنایی با انواع سوختها و فرآیندهای احتراق آنها
 • آشنایی با ویژگی ها و طبقه بندی های انواع عایقهاو مواد نسوز به همراه کاربردهای آنها و محاسبات مربوط به انتخاب و میزان کاهش اتلافحرارت مربوطه .
 • فراگیری روش ها و آزمون های جمع آوری داده ها و محاسبات کاراییانرژی در تجهیزاتی همچون بویلرها ، سیستم های بخار، کوره ها ، مبدل های گرمایی وسیستمهای تولید همزمان
 • سیستم بخار
 • شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف وبازگشت کندانس بخار و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از اینقسمت ها
 • سیستم هوای فشرده
 • شامل بررسی قسمت های تولید، توزیع، مصرف سیستمهوای فشرده و معرفی فرصت های محتمل برای صرفه جویی انرژی در هر یک از این قسمتها
 • سیستم های خلا
 • الکتروپمپ ها
 • چیلرهای جذبی و تراکمی
 • انرژیالکتریکی و تعرفه های برق
 • ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی انرژی در تجهیزاتفوق الذکر
 • آشنایی با فرآیندها و فناور یهای نوین در تجهیزات فو ق الذکر کهکارایی انرژی تجهیزات را بهبود می دهند .
 • آشنایی با سیستم ها و تجهیزات بازیافتاتلاف حرارت و چگونگی توسعه یک سیستم بازیافت اتلاف حرارت

 

مخاطبین دوره

مهندسان، مشاوران ،طراحان سیستم های برق و تاسیسات، مدیران بخش انرژی، مدیران بخش نیرو،کارشناسان شرکت های خدمات انرژی و دانشجویان

2.0/5 (2 رای)
فروش نسخه اصلی نرم افزار اتواسپرینک_ AutoSPRINK به همراه دوره آموزشیدوره کنترل هوشمند در تاسیسات حرارتی و برودتیدوره تاسیسات مکانیکی ویژه معماران و مهندسین عمران