تمام آتش ها مثل هم نیستند.

 سوخت‌های مختلف آتش های مختلف ایجاد می‌کنند و نیازمند عوامل اطفاء متفاوتی هستند.       

حریق کلاس  A

آتش کلاس A آتش در مواد قابل احتراق معمولی مانند چوب، کاغذ، پارچه، زباله و پلاستیک می باشد.

حریق کلاس A 

حریق کلاس  B

آتش کلاس B آتش در مایعات قابل احتراق مانند بنزین، روغن نفت و رنگ می باشد. آتش کلاس B هم چنین شامل گازهای قابل احتراق مانند پروپان و بوتان می‌شود. آتش کلاس B شامل آتش های مربوط به روغن‌های آشپزی و چربی نمی‌شود.

حریق کلاس B

حریق کلاس C

آتش های کلاس C شامل تجهیزات انرژی برق مانند موتور، ترانسفورماتور و لوازم برقی است. برق را از معادله حذف کنید و آتش کلاس C تبدیل به کلاس دیگری از آتش می‌شود.

حریق کلاس C

حریق کلاس D

آتش کلاس D، آتش در فلزات قابل اشتعال مانند پتاسیم، سدیم، آلومینیوم و منیزیم است.

حریق کلاس D

حریق کلاس  K

آتش های کلاس K آتش در روغن‌های آشپزی و چربی مانند چربی حیوانی و گیاهی است.

حریق کلاس K

تعداد بازدید: 1114
3.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی