ایمنی

تعریف ایمنی:

برای ایمنی تعریف‌های زیادی ارائه شده است که در این قسمت چند نمونه بیان می‌گردد.

 • ایمنی یعنی درجه فرار از خطر یا میزان درجه دور بودن از خطر.
 • ایمنی یعنی در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر.
 • ایمنی یعنی حفظ و حراست در مقابل حوادث.
 • ایمنی کامل یعنی مصونیت در برابر هر نوع آسیب، جراحت و نابودی که با توجه به تغییر پذیری ذاتی انسان و غیر قابل پیش بینی بودن کامل اعمال و رفتار او و همچنین علل دیگر به نظر می‌رسد که هیچگاه ایمنی صد در صد حتی برای یک دوره کوتاه مدت نیز وجود نداشته باشد به همین علت کارشناسان امر معمولا به جای کلمه ایمنی از اصطلاحاتی نظیر پیشرفت ایمنی، ارتقاء ایمنی و ایمن تر وغیره استفاده می کنند.

ایمنی در صنعت:

مجموعه قوانین ودستورالعمل‌های که به منظور کاهش صدمات جانی وخسارات مالی وضع می گردد.
البته این قوانین ودستورالعمل‌ها در هر صنعت، با توجه به مسائل خاص همان صنعت وضع می گردند و ممکن است یک قانون در صنعتی بسیار مهم وکلیدی باشد ودر صنعتی دیگر از اهمیت قابل توجه ای
برخوردار نباشد و یا با اصلاحاتی قابل استفاده باشد.

اهداف ایمنی:

 •  حفظ وحراست از نیروی انسانی در مقابل حوادث
 •  حفظ تأسیسات از خسارات آتش سوزی، انفجار وتخریب
 •  بالا بردن سطح تولید
 •  بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی
 •  جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان
 •  تهیه دستورالعمل های ایمنی هنگام کار
 •  تأمین سلامت وبهداشت کارکنان از عوامل زیان آور محیط کار که موجب حادثه وبیماری‌های ناشی از کار می شود
 •  تأمین وسائل حفاظت فردی مناسب برای کارکنان
 •  نظارت بر حسن انجام کار
 •  نظارت بر چگونگی کاربرد وسائل حفاظت فردی که در اختیار کارکنان قرار گرفته است
 •  تهیه امکانات آموزشی سمعی و بصری جهت بالا بردن سطح دانش ایمنی کارکنان
 •  رسیدگی به حوادث ،تجزیه وتحلیل آنها وصدور دستورالعمل برای جلوگیری از حوادث مشابه
تعداد بازدید: 1099
4.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی