تاثیرات جانبی حریق
در هنگام آتش سوزی علاوه بر خطراتی که آتش بوجود میاورد ، موارد حاصله بر اثر فعل اتصالات مختلف بهنگام آتش سوزی نیز موجب پیدایش خطراتی میگردد. اینگونه مواد آسایش محیط را تحت تاثیر قرار داده و در مراحل بعد از زندگی ساکنین منطقه و حتی مناطق مجاور را بخطر می اندازد. مواد حاصله در هنگام آتش سوزی شامل دود، گازهای محرک و سایر عوامل مضره دیگر میباشند که تاثیرات آنها بر محیط زندگی و روشهای مقابله بمنظور کاهش تاثیرات جانبی حریق باید مورد بررسی لازم قرار گیرند.
تاثیرات جانبی آتش سوزی عبارتند از :
* تولید دود و گازهای گرم
* انتقال اکسیژن از محیط
* تولید گرما
* سوختگی افراد
* ایجاد هراس
تولید دود و گازهای گرم، یکی از مهمترین علل مرگ و میر در آتش سوزیها وجو دود و گازهای گرم وکمبود اکسیژن در محیط و صحنه آتش سوزی میباشد .
در محل آتش سوزی شخص، ابتدا بعلت وجود دود قادر به فرار نبوده و سپس بوسیله گاز منواکسید کربن مسموم و یا بعلت کاهش اکسیژن دچار خفگی میگردد. در بعضی از اماکن بخصوص اماکن مسکونی بسته بودن دربها و پنجره ها میتواند کشف حریق را به تاخیر اندازد. مثال زیر نتیجه تحقیقات انجام شده در اینمورد میباشد که محدوده خطر را کاملاً مشخص مینماید . در ساختمان مسکونی ، آتش سوزی که احتمالاً در ساعت ۲ بعد از ظهر از اتاق نشیمن در طبقه همکف شروع شده بود تا ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه شب کشف نشد و آتش تمام مواد قابل احتراق تا شعاع ۱/۸۰ متری از نقطه شروع را خاکستر نموده و گرمای حاصله سنگفرش کف اتاق را شکسته و تمامی مبلمان آسیب دیده بودند.آتش سوزی در محل شروع محدود شده ولیکن دود باعث خفگی پیرزنی در طبقه اول گردید.این مورد نشان میدهد که ازدیاد درجه حرارت و دود وگازها سلامت ساکنین را به خطر می اندازد. بنابراین بهنگام آتش سوزی باید به محصولات ناشی از احتراق توجه خاصی معمول میشود.دی اکسید کربن همیشه براثر احتراق تولید میگردد. حجم این گاز اگر ۵ درصد حجم هوا را اشغال سازد باعث مرگ ظرف ۴۰ دقیقه تماس میگردد.گاز آمونیاک و سیانید هیدروژن و دی اکسید سولفور نیز جزو گازهای ناشی از احتراق میباشند که هریک میتوانند موجب عوارض شدید انسانی گردند.
مهندس نیسان
رئیس کمسیون فنی و صلاحیت

تعداد بازدید: 265
2.5/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد