تقسیم‌بندی سیستم‌های CO2 بر مبنای فشار

1- سیستم کم فشار: در این سیستم مخازن CO2 در دمای پائین حدود 18C o- و فشار پائین PSI 300

2- سیستم پر فشـار: در ایـن سیستم مخازن CO2 در دمـای 21 درجه سانتیگراد و فشار بالای PSI 850 قرار دارند.

تقسیم‌بندی سیستم CO2 از نظر عملکرد

1- سیستم با عملکرد مستغرق (Total Floading System): در این سیستم مخازن ثابت CO2 بوسیله یک شبکه لوله‌کشی و نازل‌های مخصوص به داخل فضای کاملاً بسته پاشیده می‌شود.

2- سیستم با عملکرد موضعی (Local application System): در ایـن سیستم مخـازن ثابت CO2 بـه یک شبکه لوله‌کشی و نازل‌های مخصوص به داخل فضای کاملاً بسته پاشیده می‌شود.

3- سیستم استفاده از شلنگ (Hand Hose Lin): در این سیستم گـاز CO2 از طریق یکسـری شلنگ به کـار گرفتـه می‌شود و از این شلنگ‌ها به صورت دستی جهت اطفاء حریق به کار گرفته می‌شوند.

4- سیستم سیـار (Stand pipe Supply & Mobile Supply): شامل یکسری سیلندرهای CO2 بوده که بر روی تریلر بصورت متحرک و سیار حرکت داده می‌شوند که میتوان آنها را به شبکه لوله‌کشی و یا یکسری شلنگ وصل نمود.

تعداد بازدید: 1117
3.5/5 (4 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی