تقسیم‌بندی سیستم‌های CO2 بر مبنای فشار

1- سیستم کم فشار: در این سیستم مخازن CO2 در دمای پائین حدود 18C o- و فشار پائین PSI 300

2- سیستم پر فشـار: در ایـن سیستم مخازن CO2 در دمـای 21 درجه سانتیگراد و فشار بالای PSI 850 قرار دارند.

 

تقسیم‌بندی سیستم CO2 از نظر عملکرد

1- سیستم با عملکرد مستغرق (Total Floading System) در این سیستم مخازن ثابت CO2 بوسیله یک شبکه لوله‌کشی و نازل‌های مخصوص بداخل فضای کاملاً بسته پاشیده می‌شود.

2- سیستم با عملکرد موضعی (Local application System) در ایـن سیستم مخـازن ثابت CO2 بـه یک شبکه لوله‌کشی و نازل‌های مخصوص بداخل فضای کاملاً بسته پاشیده می‌شود.

3- سیستم استفاده از شلنگ Hand Hose Line در این سیستم گـاز CO2 از طریق یکسـری شلنگ بکـار گرفتـه می‌شود و از این شلنگ‌ها به صورت دستی جهت اطفاء حریق به کار گرفته می‌شوند.

4- سیستم سیـار Stand pipe Supply & Mobile Supply شامل یکسری سیلندرهای CO2 بوده که بر روی  تریلر بصورت متحرک و سیار حرکت داده می‌شوند که میتوان آنها را به شبکه لوله‌کشی و یا یکسری شلنگ وصل نمود.

تعداد بازدید: 336
4.0/5 (2 رای)
لوازم استحفاظی فردیشرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیحریق پاساژ خیام بدون مصدوم مهار شد