تهویه مکانیکی به روش کانالی

سامانه تهویه مکانیکی باید از سایر سامانه‌های تاسیساتی ساختمان (به جز سامانه‌هایی که تهویه معمولی پارکینگ را انجام می دهند) مستقل بوده و ظرفیت آن به گونه ای باشد که شرایط بند 2 و 10 را داشته باشد.

1- سامانه تهویه مکانیکی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر قسمت حداقل شامل دو فن باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن‌ها، ظرفیت فن‌های باقی مانده از ۵۰ درصد ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود. ضمنا نحوه  برق رسانی و راه اندازی این سامانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که خرابی یا ازکار افتادگی یکی از فن‌ها، روی عملکرد سایر فن‌ها تاثیری نداشته باشد.

2- نحوه کنترل فن‌های سامانه تامین هوای جبرانی باید به گونه‌ای باشد که فشار در هر دو شرایط عادی و شرایط حریق همواره منفی باشد.

3- اگر فن‌ها داخل ساختمان ولی خارج از زون تخلیه قرار گرفته باشند باید توسط اجزای سازه‌ای دارای مقاومت در برابر حریق معادل همان قسمت، محصور شده و تحت هیچ شرایطی، این مقاومت کمتر از یک ساعت نباشد.

4- فن‌ها و تجهیزات کنترلی مرتبط با آنها در صورتی که احتمال قرار گرفتن در معرض حریق را قرار داشته باشند، باید دارای کابل کشی حفاظت شده بود به گونه‌ای که تا یک ساعت مقاوم در برابر حریق باشند.

5- راه اندازی سامانه تهویه پارکینگ در شرایط حریق باید با هر دو شرح ذیل امکان پذیر باشد.

  • سامانه کشف و اعلام حریق (در اثر دود، نرخ سریع افزایش حرارت، کاشف چند شرطی فلوسوئیچ اسپرینکلر و غیره )

  • سوئیچ مخصوص آتش نشانی (راه اندازی به صورت دستی)

 6- پس از کشف حریق توسط سامانه اعلام حریق ساختمان، سریعا باید فرمانی جهت تغییر وضعیت تابلوی فرمان سامانه تهویه پارکینگ از وضعیت عادی به وضعیت حریق، صادر شود.

7- سامانه تهویه پارکینگ باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان آن را به صورت دستی نیز کنترل نمود و سوئیچ عملکرد دستی آن باید در محلی مناسب قرار گیرد. این سوئیچ باید دارای سه وضعیت خاموش/ روشن / اتوماتیک باشد.

8- باید در طراحی توجه شود که چه در طراحی برای تخلیه آلاینده‌ها و چه در طراحی برای تخلیه دود ناشی از حریق، هیچ نقطه مرده و بدون تهویه‌ای در کل فضای پارکینگ وجود نداشته باشد.

9- دریچه تزریق هوای تازه باید به گونه‌ای جانمایی شود که منجر به تخریب لایه دود و گسترش بیشتر دود نشود.

10- طراحی باید به گونه‌ای باشد که سرعت هوا در مسیرهای فرار و رمپ‌ها از ۵ متر بر ثانیه بیشتر نشده تا خللی در فرار متصرفان ایجاد نگردد.

تعداد بازدید: 835
4.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی