توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص انبارها

1- ضرورت دارد انبارها از نظر کالا و محتویات و غیره درجه بندی ، طبقه بندی و گروه بندی گردد.
2- ضروری است اصول ایمنی در انبارها اجرا گردد.
3- نکات ایمنی عمومی انبارها در پیشگیری از آتش سوزی کاری مهم می باشد.
4- انبارها می بایست مجهز به وسایل اطفائی و سیستم های اعلام اتوماتیک و دستی باشد.
5- تابلوها و علائم هشدار دهنده ایمنی در انبارها نصب شود و نصب تلفن آتش نشانی 125 و ارگان های امدادی ضروری است.
6- سیستم سیم کشی برق انبارها باید توکار و از داخل لوله های مخصوص انجام گیرد و اتصالات و کلیه کلیدها و پریزها و روشنائی ها از نوع ضد جرقه و ضد انفجار انتخاب گردد. 
7- استفاده از دستگاه های حرارتی شعله عریان در داخل انبارها ممنوع است.
8- کلیه کارکنان انبارها باید آموزش آتش نشانی و ایمنی و طرز کار با وسایل اطفایی را فرا گیرند.
9- کالا و محتویات و بسته بندی اجناس باید روی پالت های فلزی با در نظر گرفتن اصول ایمنی انبارها چیده شود.
10-استفاده کالا در انبارها به هر شکل انبار چینی نباید بیش از 5/4 متر باشد و بطور کلی فاصله بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالاهای چیده شده نباید کمتر از یک متر باشد.
11- تابلو استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبارها مطلقاً ممنوع نصب و اجرای آن الزامی است.
12- ضایعات قابل اشتعال در انبارها باید در ظروف در بسته فلزی ریخته شود.
13- ایجاد آبدارخانه و آسایشگاه به هر شکل داخل انبارها ممنوع است.
14- فضای انبارها باید مستمراً غبار رویی گردد و ضایعات مرتباً جمع آوری و از محل، تخلیه شوند.
15- جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید، شیشه های پنجره ها و نورگیرهای انبارها باید از نوع مات انتخاب شود و یا رنگ آمیزی شوند.
16-  نورگیرهای انبار باید از داخل با تور سیمی مقاوم و در خارج با حفاظ فلزی حفاظ بندی گردد. 
17- در انبار باید متناسب با حجم محیط ، دستگاه های هواکشی از نوع ضد جرقه و انفجار نصب گردد . محل نصب هواکش ها تابع خواص مواد و گازهای حاصله و غیره می باشد. 
18-انبارها باید طبقه بندی شده و در هرقسمت با کشیدن دیوار جداکننده از دیگر کالاها مجزا شود و برای یک نوع کالا اختصاص داده شود . حداقل 2 الی 4 ساعت مقاومت در برابر آتش سوزی داشته باشد.
19- کلیه تجهیزات و سیستم های آتش نشانی و اصول انبارداری با نظر کارشناس آتش نشانی تأمین گردد. 
20- ساختمان انبارهای نگهداری مایعات قابل اشتعال باید در محل های ایمنی و هرچه دورتر از سایر تأسیسات و اماکن و مواد قابل احتراق احداث گردد. 
21- اسکلت اصلی ساختمان انبار فراورده های نفتی می بایست به برق گیر و صاعقه شکن و شبکه مربوطه جهت تخلیه الکتریسیته ساکن مجهز شود.
22- مناسب ترین و اصولی ترین روش نگهداری فراورده های نفتی استفاده از مخازن و تانکرهای ثابت می باشد که این مخازن به شکل استوانه دو سر محدب و از جنس فولاد ساخته می شود و به صورت افقی مستقر می گردد و به سه طریق انجام میگیرد . مدفون در زمین ، نیمه مدفون و آزاد.
23- علائم و تابلوهای خطرات به صورت شبرنگ در محوطه انبار در معرض دید نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.
24- کروکی و لیست مواد موجود در هر انبار و کلیه وسایل و سیستم های آتش نشانی و تعداد پرسنل و اطلاعات دیگر توسط کارشناس آتش نشانی و ایستگاه مربوطه بانک اطلاعات آتش نشانی قرار گیرد. 

 

تعداد بازدید: 1332
3.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی