هنگام طراحی ساختمانها برای ایمن سازی آنها در برابر آتش سوزی، مهندسان حریق ویژگی های حفاظت در برابر حریق مانند مقاومت در برابر آتش سوزی سازه ای؛ سیستم های تشخیص و اطلاع رسانی؛ سیستم های اطفاء حریق؛ سیستم های خروجی؛ سیستم های مدیریت دود و سد کردن حریق را طراحی می کنند. این ویژگی ها باید همه با هم به عنوان یک سیستم برای حفاظت از جان و مال و محیط زیست و حفظ تداوم عملیات کار کنند.
یکی از این ویژگی ها، قابلیت سد کردن حریق، نقش مهمی را در سیستم حفاظت در برابر آتش سوزی یک ساختمان ایفا می کند. برای جلوگیری از دود، گرما، آتش و گازهای سمی حاصل از انتشار در سراسر ساختمان مهندسین حفاظت در برابر آتش سوزی بصورت استراتژیکی سد کننده های حریق را در یک ساختمان قرار می دهند و وسایل ایمنی فرار را برای سکنه ساختمان تعبیه می کنند. آنها اغلب در طراحی یک ساختمان تلفیق می شوند تا آن را از منطقه حریق جدا کنند. علاوه بر این، این سد کننده های حریق برای تشکیل محفظه های خروج و یا محوطه های باز در حالت عمودی به کار می روند. و همچنین می توانند به عنوان پارتیشن های راهرو برای محافظت از مردمی که سعی دارند در طول حریق از یک ساختمان خارج شوند به کار روند.
طراحان ساختمان برای کاربردی ساختن ساختمان، تعداد مناسبی ورودی در سدکننده های حریق تعبیه کردند. بنابراین مردم می توانند آزادانه در یک سازه حرکت کنند. هنگامی که روزنه ها به سدکننده های حریق نفوذ کنند، برای حفظ مقاومت در برابر آتش سوزی و یکپارچگی مانع، حفاظت از ورودی امری ضروری می باشد. این حفاظت از ورودی می تواند در قالب درهای نسوز، پنجره های نسوز و کرکره های نسوز باشد. این مقاله بر درب های نسوز و نحوه طبقه بندی آنها برای مقاومت در برابر حریق متمرکز می شود. همچنین این مقاله اجزای مهم که درب های نسوز را تشکیل می دهند، نحوه تست درب های نسوز و معنای واقعی رتبه بندی آنها را توصیف می کند.

اجزای تشکیل دهنده درهای نسوز چیست؟
درهای نسوز مانند درهای دیگر به صورت مونتاژ کامل می باشند و شامل خود در، قاب و سخت افزار مربوطه آن می باشند. علاوه بر این، هر در نسوز باید یک نوع دستگاه بسته شدن و وسایل چفت درب را داشته باشد. چفت و بست تضمین خواهد کرد که درب به درستی بسته می شود و در حین حریق نیازی به باز کردن آن نمی باشد. هر درب و قاب باید به یک برچسب واقع در محل قابل مشاهده مجهز باشد.
چگونه درهای نسوز تست می شوند ؟
تمام دربهای نسوز با یک سطح مشخص مقاومت در برابر حریق طبقه بندی می شوند. این ارزیابی مقاومت در برابر حریق به موجب روش مطرح شده در انجمن ملی حفاظت در برابر حریق (NFPA 252) ، روشهای آزمون استاندارد برای مونتاژهای دربهای نسوز ایجاد شده است. مطابق کتاب حفاظت در برابر حریقNFPA، واحدهای این طبقه بندی بر اساس ساعتها (یک سوم، یک دوم، سه چهارم، یک، یک و نیم، سه و چهار ساعت) می باشند. در واقع، این ارزیابی ساعتی طول مدت پخش آتش روی دربی را نشان می دهد که در حین تست انجام شده در یک آزمایشگاه در معرض آتش  قرار گرفته بود.
قبل از شروع تست NFPA 252 ، مونتاژ کامل درب روی یک دیوار در کوره تست نصب می شود. هنگام شروع تست، دمای داخل کوره به منظور مطابقت با منحنی زمان و دمای استاندارد کنترل می شود. پخش آتش حاصل از کوره تست فقط در یک طرف درب اعمال می شود. این تست برای دوره ای انجام می شود که به هنگام ارزیابی حفاظت در برابر حریق به پایان می رسد (موفقیت در تست) یا زمانی که درب مطابق معیارهای تست نمی باشد (شکست در تست).
در پایان تست آتش، جریان شلنگ به مدت 20 دقیقه در سمت درب قرار گرفته در معرض آتش استفاده می شود. هدف تست جریان شلنگ نشان دادن شرایط اطفای حریق نیست. با این حال، اثرات خنک سازی، ضربه و خوردگی جریان شلنگ روش ارزیابی یکپارچگی درب نسوز را ارائه می کند.
برای به دست آوردن ارزیابی مقاومت در برابر حریق، مونتاژ درب نسوز برای تطابق با معیارهای عملکرد مندرج در NFPA 252 در طول مدت تست آتش و تست جریان شلنگ مورد نیاز است. مهمترین معیار این است که مونتاژ درب نسوز باید در مونتاژ دیوار باقی بماند . معیار دیگر به روزنه ها در مونتاژ مربوط می شود که  در طول تست مشاهده می شود، شعله در سمت ناپیدای مونتاژ درب اتفاق می افتد و سخت افزار درب را در حالت بسته نگه می دارد .
معنای این ارزیابی  چیست؟
اگر درب تست NFPA 252 را با موفقیت پشت سر گذارد، آن با ارزیابی مقاومت ساعتی در برابر حریق طبقه بندی می شود. مدل سازی و قوانین حریق الزامات خاصی را در  محل و رتبه مربوط به آتش برها و دربهای نسوز وضع می کنند. برای مثال، وقتی یک محفظه خروج به چهار سطح یا بیشتر متصل می شود، لازم است که آن با یک آتش بر که ارزیابی دو ساعته مقاومت در برابر حریق دارد محافظت شود. لازم است دربهایی که از روزنه ها در همان محفظه خروج  حفاظت می کنند یک ارزیابی یک ساعت و نیمی  مقاومت در برابر حریق داشته باشند.
یک درب نسوز در شرایط عادی که ساختمان دچار حریق شده نسبت به شرایطی که در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد مقاومت پایین تری در برابر حریق خواهد داشت زیرا در ارزیابی های انجام شده در آزمایشگاه اطراف درب نسوز مواد قابل احتراق وجود ندارد.
پس معنای این ارزیابی مقاومت در برابر آتش چیست؟ بسیاری از مردم بر این باورند که مونتاژ درب نسوز به هنگام قرار گرفتن در معرض آتش سوزی برای مدت زمان طبقه بندی شده، سالم خواهد ماند. با این حال، همیشه اینطور نیست. لازم به ذکر است که وقتی دربهای نسوز مطابق NFPA 252 تست می شوند، قرار گیری در معرض آتش در آزمایشگاه مطابق با منحنی زمان- دما اعمال می شود. این قرار گیری در معرض آتش یک استاندارد حریق است که به طور یکنواخت برای درک مقاومت یک درب در برابر حریق تحت شرایط آزمایشگاهی تعبیه می شود.
اگر چه منحنی زمان -دما آتش سوزی شدید ساختمان را نشان می دهد، اما آن هر نوع سناریوی آتش نشانی را نشان نمی دهد. عوامل بسیاری وجود دارند که بر شدت آتش تاثیر می گذارند. این عوامل شامل سوخت گیری، تهویه و هندسه اتاق می باشند. درک این محدودیت ها به طراحان، پیمانکاران و مقامات قوانین ساختمان در ساختن ساختمان های امن تر در برابر حریق کمک خواهد کرد.

تعداد بازدید: 998
1.7/5 (3 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی