ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی

 

شرایط و ایمنی سازمان آتش نشانی

 

 


ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری

  • جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرا ر مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک های مجاور و معبر عمومی رعایت گردد و ابعاد پلاک جایگاه با توجه به این مورد در نظر گرفته شود.
    باز بطرف جایگاه سوخت و تأمین ایستائی بر حسب تحمل فشار 7کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ( 7 اتمسفر فشار ناشی از انفجار گاز مواد نفتی) در نظر گرفته شود.
  • عدم احداث ساختمان ها با کاربری : سینما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعیت از این قبیل در مجاورت جایگاه های سوخت
  • پلاک های مجاور در جایگاه های سوخت تا ارتفاع دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش ارتفاع نسبت به دو طبقه روی پیلوت بلامانع و به ازای هر طبقه افزایش ارتفاع نسبت به دوطبقه روی پیلوت عقب نشینی سه متر در ضلع مجاورت جایگاه سوخت رعایت و یا دیوار مجاور جایگاه، بدون هیچگونه روزنه و داکت با جبهه
تعداد بازدید: 1319
4.0/5 (3 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی