مقررات عمومی ایمنی

● قبل از شروع بکار ابتدا به ایمنی آن فکر کنید . 
● قبل از شروع بکار از وسایل ایمنی مناسب استفاده نمایید .
● قبل از شروع بکار از لباس کار مناسب استفاده نمایید .
● قبل از شروع بکار در صورتیکه دچار بیماری ناراحتی و خستگی می باشید به سرپرستان گزارش نمایید .
● در صورتیکه قادر به انجام کار در ارتفاع نمی باشید مسئولین خودرادر جریان قرار دهید .
● در صورتیکه نسبت به انجام کار مطلع نمی باشید ار انجام آن خودادی نمایید .
● در کارتان ریسک و اعمال خطرناک انجام ندهید .
● بدون اجازه سرپرستان و مسئولین محوطه شروع به انجام کار ننمایید . 
● به بهداشت فردی وبهداشت عمومی محل کار توجه داشته باشید .
● قبل از شروع بکار کلیه ابزار وتجهیزات مورد نیاز را "دقیقا" بررسی نموده و از سالم بودن آن مطمئن گردید .
● بخاطر داشته باشید که شما در هر کجا مجاز به کشیدن سیگار و روشن کردن آتش نمی باشید ( طبق مصوبه هیئت دولت سیگار کشیدن در اماکن اداری ممنوع می باشد ) .
● هنگام عبور از محوطه ها ی آلوده به مواد شیمیایی توقف ننمایید .
● هنگام رانندگی باید دارای گواهینامه مجاز شرکتی بوده ومقررات راهنمایی ورانندگی ومقررات ایمنی را دقیقا" اجرا نمایید .

● از سوار شدن روی لیفتراکها و سایر وسا یل نقلیه سنگین که مجاز به حمل مسافر نمی باشد خودداری نمایید .
● هنگام کار تعمیراتی روی ماشین آلات مطمئن باشید که ماشین از سرویس خارج است .
● از روغنکاری، گریس کاری و یا هرنوع تعمیر روی ماشین آلات در حال کار خودداری نمایید .
● هنگام کار از ابزار سالم و مناسب استفاده نمایید .
● هنگام کار بامواد شیمیایی و مواد رادیو اکتیو از وسایل ایمنی لازم استفاده نمایید.
● هنگام کار روی وسایل و تجهیزاتی که با مواد شیمیایی کار می کنند از خالی بودن وشسته بودن آن مطمئن شوید .
● از ریخت و پاش مواد شیمیایی هنگام کار خودداری نمایید .
● ضبط و ربط وجمع آوری قطعات اضافی در پایان کار ضامن سلامتی شما وهمکارانتان خواهد بود .
● عدم ضبط و ربط صحیح و وجود مواد قابل اشتعال خطر آتش سوزی وگسترش آتش سوزی خواهد داشت .
● جهت بالا رفتن و کار در ارتفاع از بشکه و... استفاده ننمایید .
● هنگام کار در ارتفاع از کمر بند ایمنی استفاده نمایید .
● داربستها راباید افراد مجاز نصب و جابجا نمایند و قبل از جابجایی باید کلیه ابزار وقطعات از روی سکوی داربست جمع آوری گردد. 
● جهت بالا و پایین رفتن از داربستها باید از نردبان ثابت که روی بدنه داربست تعبیه شده استفاده گردد. 
● در صورت استفاده از نردبان اولا" مقررات ایمنی رارعایت نموده ثانیا" نردبان مناسب وسالم بکار ببرید .
● هنگام بالارفتن از نردبان از حمل ابزار و وسایل بادست خودداری نمایید .
● محل نصب پایه های نردبان باید مطمئن بوده واز لغزندگی آن جلوگیری بعمل آید.
● از قراردادن نردبان پشت دربهای ورودی و خروجی خوداری نمایئد ودر صورت نیاز ابتدا دربها راقفل کرده و سپس نردبان را نصب نمایئد .
● هنگام حمل نردبان مراقب باشید که به تاسیسات وافراد اصابت ننماید .
● از قرار گرفتن زیر بار آویزان خوداری نمایئد .
● از قرار گرفتن وانجام کار درنزدیک سیم های برق فشار قوی خودداری نمایئد .       
● ازدست کاری بی مورد به تاسیسات وتجهیزات خودداری نمایئد.
● در صورت جابجایی نرده ها و حفاظها بلا فاصله بعداز خاتمه کار وهنگام ترک محل کار آنها را در جای خود قرار دهید .
● دریچه ها وسرپوش حوضچه ها ی زیر زمینی را هنگام ترک محل کار درجای خود قرار دهید .
● قبل از ورود به کانال های فاضلاب صنعتی اقدام به آزمایش گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی بنمایئد .
● محل نصب دوش و چشم شوی ایمنی رادر محوطه کار بخاطر بسپارید .
● روش استفاده از انواع دستگا ههای تنفسی را دقیقا" یاد بگیرید .
● روش کابرد دستگاه های اطفاء حریق را بیاموزید .
● انواع آتش ها و انواع خاموش کننده ها و عوامل مختلف آتش سوزی را بیاموزید .
● از دست کاری و یا تعمیر دستگاههای تنفسی و یا دستگا ههای اطفاء حریق جدا" خودداری نموده واجازه دهید مسئولین مربوطه خود اقدام نمایند .
● از خوابیدن وچرت زدن هنگام کار پرهیز نمایید .
● بعد از پایان کار محوطه کار را تمیز و از وسایل مازاد پاک نمایید .
● بادست آلوده از خوردن و آشامیدن خودداری نما یید .
● سعی نمایید نور محیط کار شما مناسب با انجام کارتان باشد .
● جهت تهویه محل کار از انواع گازها و گرد و غبار اقدام نمایید .
● در صورت هر نوع تغییر ناگهانی در اعضاء بدن و احساس درد و تب سریعا" به پزشک مراجعه نمایید .
● هر گونه خراش جزئی که هنگام کار روی بدن شما ایجاد می گردد تحت نظر پزشک پانسمان نمایئد .
● از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی لباس کار استفاده ننمایئد .
● از هوای فشرده جهت زدودن گرد و غبار روی لباس کار و بدن استفاده ننمایئد .
● کارکنان تعمیرات وبهره داری و کلیه افرادی که با ماشینها و دستگا ههای گردنده وتسمه دار کار می کنند مجاز به پوشیدن لباسکار دو تکه نمی باشند .
● از ایجاد موانع درمسیر خودروها و تجهیزات آتش نشانی خودداری نمایید . 
● هر گونه وضعیت غیر عادی را در محوطه کار "سریعا" به مسئولین اطلاع دهید .
● در یادگیری کمکهای اولیه پزشکی مخصو صا" تنفس مصنوعی" اقدام نمایئد .
● راههای خروجی و محل پله ها رادر کارگاه بخاطر بسپارید 
● بخاطر داشته باشید هر کاری که بشما واگذار می شود هر قدر که بنظر شما ساده و بی اهمیت می رسد آنرا با ارزش و مهم تلقی کرده و با جدیت و هوشیاری کامل انجام دهید .

 بخاطر داشته باشید که عزیزان شما چشم به راه شما هستند . زندگی را به کام عزیزانتان با رعایت مقررات و ضوابط ایمنی شیرین نموده و از فکر خلاق و دستهای توانای خود برای ایجاد صنعتی مستقل و متکی به نیروی اراده و ایمان کوشا باشید .

تعداد بازدید: 837
2.5/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی