نشت یابی و آشنایی با گازسنج ها

نشت گاز 
نشت گاز طبق تعریف عبارتست ازخروج ناخواسته گاز از محل ذخیره آن که بعلل گوناگون و معمولاً بطور ناگهانی روی می دهد و همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید همواره امکان بروز پدیده نشت گاز در تاسیسات، خطوط لوله، شبکه های گاز رسانی و منازل اعم از مدفون و یا روی کار وجود دارد و خصوصاً اگر در مکانهای سربسته و محصور اتفاق بیفتد می تواند منجر به حوادث ناگوار و خسارات غیر قابل جبران گردد.


ضرورت و لزوم کنترل نشت مبتنی بردو اصل زیر می باشد : 

  •  علیرغم تمام پیشگیری ها و پیش بینی هایی که جهت جلوگیری از بروز نشت در سیستم مشخص شده و اعمال می گردد باز هم امکان وقوع آن منتفی نمی باشد و به عبارت دیگر همواره احتمال وقوع نشت وجود دارد. 
  •  با توجه به آنکه هم به لحاظ ایمنی و هم بدلایل اقتصادی نشت گاز پدیده مطلوبی نمی باشد لذا برای حصول اطمینان ازعدم وجود نشتی و یا رفع نشتی های ایجاد شده لازم است به طور جدی و مرتباً سیستم های گازی تحت کنترل قرار گیرند. 
تعداد بازدید: 1048
3.3/5 (3 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی