نصب تجهیزات جلوگیری کننده از برگشت جریان

براساس ویرایشهای قدیمی راهنمای 14-M منتشر شده توسط AWWA  ،وضعیت تأمین آب سیستم های اسپرینکلر به شش کلاس مختلف تقسیم شده است:

کلاس 1) سیستم اسپرینکلر بطور مستقیم از شبکه آب شهری تغذیه شده و هیچگونه پمپ،مخزن اضافی و سیستم های ضد یخ در سیستم استفاده نمی شود.(شکل 1) در این کلاس الزامی به نصب تجهیزات جلوگیری کننده از باگشت جریان وجود ندارد.

 

کلاس 1

شکل 1 - کلاس 1

 

کلاس 2) همانند کلاس 1 بوده با این تفاوت که پمپ در سیستم نصب می شود.(شکل 4-12) در این کلاس نیز الزامی به نصب تجهیزات جلوگیری کننده از باگشت جریان نمی باشند.

 

کلاس 2

شکل 2 - کلاس 2

 

کلاس 3) سیستم اسپرینکلر علاوه بر استفاده از شبکه آب شهری ،از یک یا چند منبع آب (قابل شرب) اختصاصی تغذیه می شود(شکل 3) .دراین سیستم باید شیر یک طرفه دوتایی نصب گردد.

 

کلاس 3

شکل 3 - کلاس 3

 

کلاس 4) همانند کلاس 1و2 بوده اما منابع آب روباز مانند استخر و رودخانه در فاصله 1700 ft از ساختمان واقع است و آتش نشانان در هنگام حریق از این منابع استفاده می کنند (شکل 4).در این سیستم ها باید rpz  نصب گردد.

 

کلاس 4شکل 4 - کلاس 4

 

کلاس 5) علاوه بر شبکه آب شهری ،سیستم اسپرینکلر از منابعی که در معرض آلودگی قرار دارند یا سیستم های ضدیخ نیز استفاده می کند(شکل 5) ،باید در اینگونه سیستم ها “rpz” نصب گردد.

 

کلاس 5شکل 5 - کلاس 5

 

کلاس 6) ترکیب شبکه های آب صنعتی با سیستم اطفائی که از شبکه آب شهری تغذیه می شود (شکل 6). در این سیستم ها نیز باید “RPZ”  نصب گردد.

 

کلاس 6شکل 6 - کلاس 6

 

در آخرین ویرایش راهنمای 14-M  از MWWA، مقرر شد در اغلب سیستم های اسپرینکلر از "شیر یک طرفه دوتاییی" استفاده شود به استثناء ساختمان های مسکونی کوچکی که تمامی لوله های سیستم اسپرینکلر،از جنس لوله های مجاز در لوله کشی آب شرب می باشد.

برخی از نکات نصب تجهیزات جلوگیری از برگشت جریان

با توجه به افت فشارقابل توجه سیال هنگام عبوراز تجهیزات جلوگیری کننده ازبرگشت جریان ، باید توجه داشت پیش از نصب این تجهیزات در سیستم های موجود ، حتماً محاسبات هیدرولیکی مجدداً انجام شده تا اطمینان حاصل شود که کاهش فشار، خللی بر عملکرد سیستم وارد نمی کند.

بعضی از تجهیزات جلوگیری کننده از برگشت جریان فقط برای نصب در جهت افقی طراحی شده اند، در صورت نصب در حالت عمودی حتما باید این قابلیت بررسی شود.

جریان پس از تجهیزات جلوگیری از برگشت جریان بصورت آشفته بوده، به همین دلیل پیشنهاد می گردد برای جلوگیری از اختلال در عملکرد پمپ، این تجهیزات پس از پمپ نصب شوند یا در صورت لزوم نصب در قسمت مکش، فصله لازم (10 برابر قطر لوله) در نظر گرفته شود.

در صورت استفاده از سیستم های ضد یخ ،افزایش حجم و فشارمحلولهای ضد یخ بر اثر دما،در نظر گرفته شود و محفظه انبساطی (Expansion Chamber) روی سیستم نصب گردد.

منبع: کتاب طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

 

تعداد بازدید: 1728
3.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی