بهترین راه پیشگیری از حوادث از بین بردن اعمال وشرایط خطرناکی است که احتیاج به آموزش افراد وبه کار بردن تدابیر فنی دارد ولی در صنعت به مواردی برخورد می شود که آموزش وتدابیر فنی کافی نبوده و برای جلوگیری حوادث استفاده از وسائل والبسه استحفاظی نیز ضروری می باشد.مثلا در برابر اشعه جوشکاری ذراتی که از ماشین تراش به اطراف پرتاب می شود و... باید از وسائل استحفاظی فردی که دراختیار کارکنان گذ اشته شده است، استفاده شود.
تعدادی از وسائل حفاظت فردی (شخصی)که به اختصار. PPE نامیده می شوند به قرار زیرمی باشند:

لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش و چیزهای دیگر تمام تجهیزات و لباسهای حفاظتی باید با طراحی های متناسب با نوع کاربرد، تولید شده و در شرایط ها در هنگام انتخاب آنها، باید PPE بهداشتی و به شیوه صحیح نگهداری شوند. به دلیل تنوع سایز ، سایز مناسب با کارگر انتخاب گردد تا استفاده از آنها به راحتی صورت پذیرد.

تنه:

لباسهای کار نه از جهت ایمنی که برا ی بهداشت کارگر هستند. این لباسها سالی 2 دست توسط کارفرما تهیه و به کارگر داده میشود. از شرایط لباس کار که به اندازه و سایز مناسب کارگر بوده و قسمت آزاد نداشته و لبه های شلوار آن دوبله باشد.

چشم و صورت :

برای جلوگیری از آسیب های چشمی ، باید کلیه افرادی که ممکن است در معرض خطر باشند، از جمله کارگران در معرض خطرات موادی چون ذرات اجسام موجود در هوا ، فلزات گداخته و مذاب ، مایعات اسیدی و  شیمیایی ، گازها و بخارات ، تعلیق های اجسام در هوا بصورت گرد و غبار ... ازعینکهای ایمنی و محافظ صورت استفاده کنند.

محافظ ملزومات های چشم و صورت بصورت زیر تعیین می گردد:

1.طراحی آنها به شکلی باشد که محافظتی معادل نوع خطرات موجود فراهم آورند .
2 . با توجه به نوع و مقتضیات کاری ،شرایط مطلوب و راحتی را در حین استفاده برای کارگران فراهم آورند.
3 . سایز و نوع آنها به گونه ای باشد که برای دید کارگران ایجاد مشکل ننماید.
4 .با دوام باشند .
5 . قابلیت ضدعفونی و گندزدایی را داشته ، به راحتی قابل شستشو باشند.
6. در صورت استفاده از عینک طبی، قابل استفاده برروی این عینک ها باشد.
در کلیه مکانهای خطر ساز محیط کار ، محل هایی برای شستشوی چشم و صورت در هنگام تماس با مواد شیمیایی خورنده و یا وقوع سایر خطرات باید تعبیه گردد. وجود جعبه کمکهای اولیه نیز در این نوع مکانها ضروری می باشد، زیرا هرگونه تأخیر در رساندن کمکهای اولیه به فرد حادثه دیده از ناحیه صورت و بخصوص چشم ، ممکن است منجر به بروز صدمات جدی و دائمی در فرد حادثه دیده گردد.

سرو گردن :

برای محافظت سر و پوست آن از پارگی و جراحت ، حاصل از تماس با اشیاء تیز باید از محافظ-های جمجمه سر و همچنین کلاه های ضد ضربه استفاده نمود.
شاغل کارگران در بخش بسته بندی ، باراندازی و باربری ، ساختمان سازی ، عملیات برش ، خطوط تولید و تعمیرماشین آلات، انبار، چوب بری، جوشکاری، نجاری، لوله کشی، سخت افزار و... شامل این افراد هستند. کلاه های ایمنی با وزنی حدود 400 گرم ،حداکثر تا 3 سال قابل استفاده هستند

دست :

درهنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شیمیایی، پارگی و بریدگی دست، خراش و ساییدگی، سوختگی، سوراخ شدن، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در حضور دماهای مضر بسیار بالا، باید از دستکش های مناسب استفاده شود.

گوش :

درمشاغل مواجه با سرو صدای بالاتر از حد مجاز، افراد جهت حفاظت از سیستم شنوایی و جلوگیری از افت شنوایی باید از گوشی های ایمنی استفاده کنند.این گوشی ها به دو صورت کلی موجود میباشند:

1 . ear muff روگوشی
 ear plug . 2 توگوشی


گوشی هر کدام از ها دارای مزایا ومعایبی به شرح زیر هستند:
روگوشیها سنگین، آسان ، فرکانس بالا راکاهش اما در حد مکالمه را تغییر نمیدهند، اما در محیطهای گرم استفاده از آنها مشکل است.
توگوشی حساسیت می ها سبک، ارزان، اما باعث عفونت گوش و شوند.
این در حالی است ها که تو گوشی حدود 30  25 دسیبل کاهش صدا را دارند وحتی کاهش تراز شدت صوت رو گوشیها بیشتر از تو گوشیهاست.

پا:

کفش استفاده از های ایمنی جهت جلوگیری از آسیب وارده به پا الزامی است . آسیب شامل سقوط اشیاء روی پا، خراشیدگی، سوختن با مواد مذاب و ... است.
کفش پنجه فولادی در صنایع و محیط هایی چون معدن و ذوب کاری ، کاربا مواد خورنده و برقکاری کفش لاستیکی و گتر حفاظتی در مواجه با ترشحات اسیدی و قلیایی ، جرقه های آتش و ریختن مواد مذاب توصیه میشود. (کفش های پنجه فولادی در حدود 1500 پوند وزن را تحمل میکنند.)

تنفس دستگاه :

ماسک جهت جلوگیری از آسیب ، حساسیت ریوی  تنفسی توصیه می شود.
ماسک  ها به دو شکل کلی ضد گازو بخارو ضد گرد و غبارتقسیم می شوند.
ماسک  فیلتر دار ضد گرد وغبار، از جنس پنبه ، دستمال کاغذی و الیاف مختلف های می باشند که با گرفتن ذرات ، از ورود آنها به ریه ها و کیسه های هوایی جلوگیری می کنند.
ماسک های ضد گازو بخار، آغشته به مواد شیمیایی خنثی کننده گازو بخار از آسیب جلوگیری می کنند.
( محل لازم به ذکر است که در های کمبود اکسیژن مثل حریق ها ماسک مجهز به کپسول اکسیژن استفاده شود.)

 تنه وسینه :

برای این منظور پیش بند ایمنی پیشنهاد می گردد. بیشتر این پیش بندها در محیطهای مواجه با مواد خورنده استفاده میشوند که باید نسوز بوده و تمام سینه را بپوشاند. در پرتوها 30-40 سانتی متر پیش بند پایین تر از کمر را باید بپوشاند.
در محیطی که قطعات گردنده وجود دارد، نباید از پیش بند استفاده کرد.

کمربند ایمنی :

کلیه کسانی که در ارتفاع کار می کنند باید از کمربند استفاده  نمایند .کمربند باید از چرم محکم یا برزنت وسایر مواد مقاوم ساخته شود وتا 5 برابر وزن را تحمل نماید، حداقل پهنای کمربند باید 12 سانتی مترباشد وحداقل ضخامت آن 6 میلی متر باشد .
کمربند ایمنی وکلیه قطعات مربوط به آن بایستی باید مرتبا مورد بازدید قرار گیرد وقطعات فرسوده آن تعویض گردد.

تعداد بازدید: 1097
4.0/5 (2 رای)
تجهیزات حفاظت شخصی آتش نشانانتجهیزات پیشگیری از آتش سوزیتجهیزات ایمنی در آتش نشانی