تجهیزات ایمنی تنفس

 

تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی استاندارد ضامن سلامتی افزایش کیفیت کاری میباشند.

 

                  دستگاه هوا رسان دائم                                                                                                             دستگاه تنفسی نجات اضطراری

هوا رسان                                                                      ماسک

 

                دستگاه تنفسی SCBA                                                                                                                  ماسک سوپاپ دار آسان                               

کپسول تنفس                                                                    ماسک سوپاپدار

 

 

        AERIS CONFORT TYPE 2   

ماسک                                      

تعداد بازدید: 641
3.5/5 (2 رای)
تابلو آتش نشانیعینک ایمنیدستکش ایمنی
ارسال نظر
verification