دستکش آتش نشانی

دستکش عملیاتی

دستکش عملیاتی

دستکش آلمینیومی

دستکش آلومینیومی

دستکش مقاوم شیمیایی       

اسید و صنایع شیمیایی

اسید و صنایع شیمیایی

ضد حلال و اسید های قوی

ضد حلال و اسیدهای قوی

                    

دستکش حلال صنایع شیمیایی

حلال، صنایع شیمیایی

حلال ضعیف صنایع شیمیایی

حلال ضعیف، صنایع شیمیایی

دستکش کف ساده

دستکش کف ساده

دستکش ضد ارتعاش

دستکش ضد ارتعاش

دستکش عایق برق

دستکش عایق برق

ضخامت 0.5mm

ولتاژ 2500

دستکش عایق برق

ضخامت 1mm

ولتاژ 5000

 

تعداد بازدید: 1252
3.5/5 (2 رای)
تابلو آتش نشانیعینک ایمنیابزار ایمنی
ارسال نظر
verification