استفاده از روش محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

در این روش با توجه به روابط و فرمولهای مکانیک سیالات ، قطر لوله بر اساس تامین مقادیر فشار و دبی تعیین می شود .در صورت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، محاسبات هیدرولیکی با سرعت و دقت بالایی انجام می شود.

مفاهیم هیدرولیک

هیدرولیک علمی است که اصول و قواعد مرتبط با سیالات را در حالات سکون و حرکت بررسی می کند. واژه هیدرواستاتیک به بررسی سیال در حالت سکون می پردازد. واژه هیدروکینتیک به بررسی سیال در حالت حرکت می پردازد. از آنجاییکه آب عامل اطفاء کننده در سیستم های اسپرینکلر است، طراح سیستم باید به ماهیت آب و چگونگی حرکت آن در لوله های شبکه اسپرینکلر کاملا اشراف داشته باشد.

Static Pressure

انرژی و پتانسیل ذخیره شده در ذرات آب ساکن و بدون حرکت را فشار استاتیکی گویند.

توجه : هرچه ارتفاع آب از نقطه مرجع بیشتر باشد، مقدار فشار تولید شده نیز بیشتر خواهد بود و برای محاسبه فشار به نسبت ارتفاع از رابطه زیر استفاده می شود:

P = 0.433 H  در سیستم انگلیسی.

مفاهیم هیدرولیک

P = 0.098 H در سیستم متریک

مفاهیم هیدرولیک

Head

عبارتست از واژه دیگری که برای بیان فشار بکار گرفته می شود. بعنوان مثال Head = 150  فوت ، فشار 65 PSI را تولید می کند و یا فشار 65 پوند بر اینچ مربع معادل با هد 150 فوت است.

Atmospheric Pressure

فشار ناشی از وزن جو کره زمین بر روی اجسام را ((فشار جو)) یا ((فشار هوا)) می نامند. فشار هوا در سطح دریا برابرست با 14.7 PSI  

Gage Pressure

فشاری که توسط درجه های نصب شده بر روی سیستم نشان داده می شوند را فشار درجه می نامند . درصورتیکه درجه متصل به لوله یا مخزن تحت فشار عددی را نشان دهد آن عدد بیانگر اختلاف فشار درون و بیرون لوله یا مخزن است. اگر فشار درجه 20 PSI بیشتر از فشار اتمسفر است.

Absolute Pressure

منظور فشار مطلق است که در اصل مجموع فشار اتمسفر و فشار درجه را گویند.

طراحی سیستم اعلام واطفا حریق آتش نشانی

3.3/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification