استفاده از روش محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

 

در این روش با توجه به روابط و فرمولهای مکانیک سیالات ، قطر لوله بر اساس تامین مقادیر فشار و دبی تعیین می شود .در صورت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ، محاسبات هیدرولیکی با سرعت و دقت بالایی انجام می شود .

مفاهیم هیدرولیک

تعریف :

هیدرولیک علمی است که اصول و قواعد مرتبط با سیالات را در حالات سکون و حرکت بررسی می کند .

واژه هیدرواستاتیک به بررسی سیال در حالت سکون می پردازد .

واژه هیدروکینتیک به بررسی سیال در حالت حرکت می پردازد .

از آنجاییکه آب عامل اطفاء کننده در سیستم های اسپرینکلر است ، طراح سیستم باید به ماهیت آب و چگونگی حرکت آن در لوله های شبکه اسپرینکلر کاملا اشراف داشته باشد .

Static Pressure

انرژی و پتانسیل ذخیره شده در ذرات آب ساکن و بدون حرکت را ((فشار استاتیکی)) گویند .

توجه : هرچه ارتفاع آب از نقطه مرجع بیشتر باشد ، مقدار فشار تولید شده نیز بیشتر خواهد بود و برای محاسبه فشار به نسبت ارتفاع از رابطه زیر استفاده می شود :

P = 0.433 H  در سیستم انگلیسی

 

مفاهیم هیدرولیک

P = 0.098 H در سیستم متریک

مفاهیم هیدرولیک

Head

عبارتست از واژه دیگری که برای بیان فشار بکار گرفته می شود . بعنوان مثال Head = 150  فوت ، فشار 65 PSI را تولید می کند و یا فشار 65 پوند بر اینچ مربع معادل با هد 150 فوت است .

Atmospheric Pressure

فشار ناشی از وزن جو کره زمین بر روی اجسام را ((فشار جو)) یا ((فشار هوا)) می نامند .

فشار هوا در سطح دریا برابرست با 14.7 PSI  

Gage Pressure

فشاری که توسط درجه های نصب شده بر روی سیستم نشان داده می شوند را فشار درجه می نامند . درصورتیکه درجه متصل به لوله یا مخزن تحت فشار عددی را نشان دهد آن عدد بیانگر اختلاف فشار درون و بیرون لوله یا مخزن است . اگر فشار درجه 20 PSI بیشتر از فشار اتمسفر است .

Absolute Pressure

منظور فشار مطلق است که در اصل مجموع فشار اتمسفر و فشار درجه را گویند .

طراحی سیستم اعلام واطفا حریق آتش نشانی

2.5/5 (2 رای)
خاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهانتاریخچه اسپرینکلر ها
ارسال نظر
verification