اصول و روند طراحی شبکه های اسپرینکلر

در طراحی سیستم‌های اسپرینکلر دو وظیفه اصلی وجود داشته که طراح سیستم باید آنها را مدنظر قرار دهد:

الف- تهیه نقشه‌های مقدماتی و تفصیلی اجرایی دقیق، روشن و بدون نقص براساس الزامات ملی و بین‌المللی.

ب- به حداقل رساندن هزینه‌های تجهیزات و نصب سیستم.

توجه: تغییر در طراحی هنگام نصب سیستم‌ها به مراتب هزینه‌های بیشتری خواهد داشت.

مراحل طراحی سیستم‌ها  

 • تشخیص نوع خطر.
 • بررسی سازه ساختمان.
 • بررسی منابع آب مورد نیاز سیستم.
 • تشخیص و انتخاب نوع سیستم اسپرینکلر.
 • تعیین اسپرینکلر مورد نیاز.
 • انتخاب لوله مناسب.
 • انتخاب بست و آویزها و گیره‌ها جهت نصب لوله.
 • تعیین تجهیزات جانبی مورد نیاز.
 • انجام محاسبات هیدرولیکی.
 • تهیه نقشه با ذکر جزئیات و نکات بارز.

تشخیص نوع خطر

با بررسی شرایط و ویژگی‌های محل از نظر نوع و مقدار مواد سوختنی و تعیین بار حریق و بکارگیری استانداردهای موجود، ریسک حریق و نوع آن تشخیص داده می‌شود .

 بررسی سازه ساختمان:
نوع مصالح بکار رفته، مقاومت دیوارها و ستون‌ها در برابر حریق، ارتفاع و شکل سقف، فواصل دیوارها و ستون‌های جانبی و ... که عمدتاً در تهیه نقشه ها و طراحی سیستم نیاز می‌باشند.

بررسی منابع آب مورد نیاز :
بررسی منابع تامین کننده آب، فشار و دبی مورد نیاز سیستم، مقدار دبی و فشار آب شهری که باید شبکه اسرینکلر را تغذیه نماید. مخازن ذخیره آب و تجهیزات تامین کننده فشار آب داخل شبکه نظیر بوستر پمپ‌ها و ... .

تشخیص و انتخاب سیستم اسپرینکلر:
سیستم‌های اسپرینکلر بطور کلی به چهار دسته بزرگ تقسیم می گردند:

 1.  WET PIPE SYSTEM
 2.  DRY PIPE SYSTEM
 3. PREACTION SYSTEM 
 4.  DELUGE SYSTEM

سیستم اسپرینکلر نوع تر (WET PIPE SYSTEM)

در این سیستم آب درون لوله و تا پشت اسپرینکلر تحت فشار است. به محض افزایش حرارت محیط و باز شدن اسپرینکلر، آب تخلیه می‌شود.

محاسن: سرعت بالای عملکرد – هزینه پایین نصب – تعمیر و نگهداری آسان

 

سیستم-اسپرینکلر-تر

 

سیستم اسپرینکلر نوع خشک

در این سیستم هوای فشرده درون لوله و تا پشت اسپرینکلر تحت فشار وجود دارد، به محض افزایش دمای محیط و فعال شدن اسپرینکلر هوای درون لوله تخلیه شده و افت فشار باعث باز شدن شیر سیستم می‌گردد و سپس آب به درون شبکه لوله کشی و در نهایت تخلیه از اسپرینکلر.

سرعت عمل نسبت به سیستم  تر  پایین تر است.

 

سیستم-اسپرینکلر-خشک

 

 

سیستم پیش عملگر اسپرینکلر (PREACTION SYSTEM)

در این سیستم از تجهیزات اعلام حریق بعنوان ادوات کمکی و تکمیلی سیستم اسپرینکلر استفاده می شود. در مکان‌هایی که احتمال تاثیر منفی آب روی تجهیزات وجود دارد از سیستم پیش عملگر اسپرینکلر استفاده می‌شود که به سه روش زیر قابل اجرا می باشند:

1- NON Interlock

2- Single Interlock

3- Double Interlock

 

سیستم-پیش-عملگر-اسپرینکلر

 

 

سیستم سیلابی (DELUGE SYSTEM)

در این سیستم تمامی اسپرینکلرها از نوع دهانه باز بوده و فرمان ورود آب به شبکه توسط سیستم اعلام حریق می‌باشد.

 

سیستم-اسپرینکلر-سیلابی

 

تعیین نوع اسپرینکلر مورد نیاز

اسپرینکلر

اسپرینکلر پایین زن Pendent

اسپرینکلر

 اسپرینکلر بالازن Upright

اسپرینکلر

اسپرینکلر توکار Recessed

اسپرینکلر

اسپرینکلر جانبی زن یا دیواری

Side Wall

   

 

اسپرینکلر

اسپرینکلر پنهان Concealed

 

                                                      

4.0/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در جهان
ارسال نظر
verification