انواع مواد خاموش کننده حریق

الف- مواد سرد کننده (آب، گاز CO2)

ب- مواد خفه کننده (کف، گاز CO2، پودر و خاک و ماسه)

ج- مواد رقیق کننده هوا (گاز ازت، دی اکسید کربن)

د- مواد محدود کننده واکنشهای زنجیره‌ای (گاز هالون، HFC227 پودرهای مخصوص)

 کف آتش‌نشانی FOAM

کف آتش‌نشانی معمولاً به دو صورت تولید میگردند:

الف- کف شیمیائی:

از واکنـش دو ماده شیمیایی در آب، کف شیمیایی تولیـد میگردد نظیر ترکیب سولفـات آلمنیوم و محلول بی‌کربنات سدیم باضافـه یک مـاده تثبیت کننده، کف شیمیایی تولید میشود.

ب- کف مکانیکی:

داخل کـردن هـوا درون مخلوطی از کنسانتره کف و آب بـه صورت مکانیکی کف مکانیکی آتش‌نشانی تولید می‌گردد که معمولاً این عمل توسط کف سازها صورت میگیرد.

انواع و اقسام کف مکانیکی آتش‌نشانی

P) کف پروتئینی از جنس ترکیبات آلی و حیوانی برای استفاده در حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت توسعه انبساط کم به صورت سه درصد و شش درصد.

FP) کف فلوئور و پروتئینی از جنس ترکیبات آلی و حیوانی حاوی مقداری فاورین برای استفاده جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت توسعه انبساط کم و متوسط در دو وضعیت سه درصد و شش درصد.

FFFP) کف فلوئور و پروتئینی نازک جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها با قدرت انبساط متوسط.

AFFF) کف مایعی شکل فلوئوروپروتئینی نازک جهت اطفاء حریقهای ناشی از سوختن هیدروکربنها و حلالهای نفتی با قدرت انبساط کم، متوسط و زیاد.

       مشخصات فنی و فیزیکی و شیمیائی کف مکانیکی

  • پیروی از استانداردهای بین المللی نظیر  EN/568
  • وزن مخصوص کنسانتره کف در 20 درجه سانتیگراد 1.15±0.02 kg/lit
  • PH ترکیب در حرارت 20 درجه سانتیگراد 6.5 ~7.5
  • ویسکوزیته کنسانتره کف در 20 درجه سانتیگراد  12±2 mm/s
  • نقطه تخریب کنسانتره کف     15  °c - ≤
  • مقدار ذرات نامحلول مساوی یا کمتر از 0.1 درصد حجمی
  • حلالیت فوم سه درصد یا شش درصد
  • مدت زمان تخلیه کنسانتره فوم (25% محلول)
4.7/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification