تجهیزات هشدار دهنده اعلام حریق

FIRE ALAMR DEVICES

1)Horn (AC&DC)

2)Electronic Sounder

3)Bell

4)Flasher

5)Strobe Lights

 

3.5/5 (2 رای)
خاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهانتاریخچه اسپرینکلر ها
ارسال نظر
verification