تعیین مقدار آب مورد نیاز شبکه های اسپرینکلر

الف- لوله کشی آب شهر

منابع آب شهری باید بگونه ای باشد که علاوه بر تامین آب شبکه اسپرینکلر، آب مورد نیاز شبکه هیدرانت های محوطه و شیلنگ های آتش نشانی را نیز فراهم نماید. میزان فشار و دبی آب شهر باید متناسب با شبکه اسپرینکلر و Fire Line باشد که می توان آنرا با توجه به رابطه ذیل محاسبه نمود:

محاسبه دبی آب شهر باید متناسب با شبکه اسپرینکلر

Q ) دبی خروجی از هیدرانت برحسب gpm

C ) ضریب هیدرانت (0.9 ، 0.8 ، 0.7 )

d ) قطر داخلی خروجی هیدرانت برحسب اینچ

pp ) فشار سرعت سیال که می توان آنرا از روی فشارسنج قرائت نمود.

ب – استفاده از مخازن ذخیره آب

به دو دلیل زیر، استفاده از مخازن جهت ذخیره آب آتش نشانی پیش بینی می شود:

 1. شبکه آب شهری وجود نداشته و یا دبی و فشار آن کافی نیست.
 2. ساختمان ها بلند مرتبه بوده و به چند منطقه یا Zone اطفاء باید تقسیم شوند.

تامین فشار در سیستم های اسپرینکلر

فشار مورد نیاز شبکه های اسپرینکلر هنگام استفاده از مخازن ذخیره آب آتش نشانی توسط ایستگاه پمپاژ آب، نیروی جاذبه زمین و یا هوای فشرده (در مخازن تحت فشار) تامین می شود. بنابراین جهت آشنایی با عملکرد پمپ ها فشارهای زیر تعریف می گردند:

الف – فشار مکش پمپ Suction Pressure    

منظور فشار آب در لحظه ورود به پمپ است که باید مقدار آن مثبت باشد.

ب- فشار دهش پمپ Discharge Pressure     

منظور فشار آب در لحظه خروج از پمپ است.

ج- فشار خالص پمپ Net Pressure      

در اصل فشار تولید شده توسط پمپ را گویند که برابر اختلاف فشار مکش و دهش پمپ است.

برخی از مفاهیم مورد نیاز

 • فشار تولید شده توسط پمپ ها با سرعت گردش پمپ متناسب است. هرچه سرعت گردش پمپ بیشتر باشد، آب با فشار و جریان بیشتری توزیع می شود.
 • فشار آب ورودی به پمپ باید مثبت باشد، آب ورودی نیز باید دارای جریان آرام باشد.
 • هرچه سرعت آب و تعداد اتصالات کمتر باشد، جریان آب آرام تر است.
 • برای کاهش سرعت آب می توان قطر لوله را افزایش داد.
 • طبق استاندارد NFPA-20 طول لوله مکش باید 10 برابر قطر لوله تعیین شود.

جهت اطمینان از آرام بودن جریان آب در لوله مکش پمپ به ظرفیت آبدهی 750 گالن در دقیقه، قطر لوله مکش باید 6 اینچ و طول آن 60 اینچ باشد.

محل قرارگیری پمپ ها

 • از خطراتی نظیر انفجار، زلزله، سیل، سرما و یخ زدگی، خرابکاری در امان باشند.
 • اتاقک پمپ ها حداقل باید 50 فوت از محل نصب سیستم های اطفاء حریق فاصله داشته باشد.
 • دیوارهای جانبی اتاقک پمپ ها باید حداقل دوساعت در مقابل آتش سوزی مقاومت داشته باشند. در صورتیکه سیستم اسپرینکلر در تلمبه ها نصب شود این میزان می تواند به یک ساعت کاهش یابد.
 • دمای اتاقک و یا تلمبه خانه آتش نشانی باید حداقل 40 درجه فارنهایت باشد و درصورت داشتن دیزل پمپ حداقل دمای تلمبه خانه باید 56 درجه فارنهایت باشد.
 • تلمبه خانه باید از تهویه کافی و روشنایی مناسب برخوردار باشد.
 • در دسترس بودن تلمبه ها بهنگام کنترل و تعمیرات آنها، قابلیت جمع آوری و هدایت آب خارج شده از پمپ ها و داشتن فضای کافی جهت مانور افراد در اطراف پمپ ها از موارد الزامی محل قرارگیری پمپ ها بشمار می رود.
3.3/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در جهان
ارسال نظر
verification