عملکرد سیستمهای اطفاء حریق خودکار CO2

بصورت کاملاً خودکار: در این حالت سیستم با فرمان تجهیزات کنترلی عمل مینماید.

بصورت دستی عادی: فعال شدن سیستم با حضور شخص بوده و فرمان از طریق او صادر می‌شود.

بصورت دستی اضطراری: در این حالت بهره‌برداری از سیستم بصورت اتوماتیک صورت میگیـرد ولیکـن در شرایط اضطراری میتوان آنرا بصورت دستی فعال نمود.

آزمایشات مربوط به سیستم اطفاء حریق خودکار CO2

1- در موراد مقتضی، تست تخلیه باید انجام گیرد.

2- بازرسی ظاهری توسط افراد متخصص انجام شود.

3- حـداقـل سالـی یکبـار تمامـی سیلندرهـای فشـار قوی گـاز وزن شونـد، حداقـل هـر 5 سـال یکبـار تست هیدرواستاتیک شده تاریخ آنها ثبت شود.

4- در وزن کشی سیلندرها چنانچه بیش از 10% وزن اولیه کاهش داشته باشند باید مجدداً شارژ گردند.

5- سطح مایع درون سیلندرها توسط سطح سنج باید اندازه‌گیری شود و چنانچه سطح مایـع بیش از 10% حجم اولیه کاهش نشان دهد فشار افت نموده و لذا باید شارژ شود.

6- تمام شلنگهـای سیستم سالیانه آزمایش شوند. اگر در بازدید ظاهری آسیبی مشاهده شود بالافاصله تعویض گردند.

7- همه شلنگهای رابط هر 5 سال یکبار تست فشار شوند. سیستمهای پر فشار 2500 و برای سیستمهای کم فشار PSI900 کافیست.

4.0/5 (3 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification