دستورالعمل های آتش نشانی

1. شبکه اطفای اتماتیک آبی (اسپرینکلر) باید در ترکیب با سیستم کشف و اعلام حریق باشد.

2. حداکثر طرفیت مخزن سوخت در داخل اتاق تاسیسات یا اتاق ژنراتور 240 لیتر بوده و مخزن های سوخت ذخیره با حجم بیشتر باید در خارج از بنا پیش بینی و نصب شود.

3. آسانسور ها از نوع اتماتیک تلسکپی دو درب (درب کابین ودرب طبقات) و مجهز به سیستم black out  نجات اضطراری انتخاب و اجرا گردد.

4. اسانسور در پارکینگ ها مجهز به پیش ورودی (لابی) مناسب و خود بست شو شود.

5.بدیهی است است صدور هر نوبت عدم خلاف در مراحل اسکلت و سقف کاری منوط به اخذ استعلام مالک یا مالکین مبنی بر اجرای دقیق مفاد دستور عمل ایمنی از سازمان آتش نشانی می باشد.

6. باتوجه به لزوم بررسی و ارزیابی بناهای مجاور (قبل از شروع کار) به منظور پیشگیری از آوار ساختمان های جانبی ضروری است با رعایت اصول گودبردای، در صورت نیاز فونداسیون به صورت دو مرحله ای اجرا شود.

7. محل استقرار منابع سوخت در زیر رامپ ها و همجوار دهلیز پلکان ها و آسانسور ها نباشد.

8. اندازه ی ارائه شده در نقشه های معماری در خصوص عرض مسیر پله ها، عرض پاگردها و ابعاد مربوط به پیش ورودی آسانسورها دقیقا رعایت شود.

9. جهت ایمنی عابرین پیاده و جلو گیری ار سقوط افراد و اشیاء و خودروهای عبوری به داخل محیط گودبرداری حصار کشی مناسب و نصب نشانه ها و چراغهای هشدار دهنده، ضروری می باشد.

10. در صورت احداث موتورخانه در طبقه ی پایین تر از زیر زمین اول، احداث نور گیر به مساحت 4% سطح موتورخانه به منظور تامین هوای موتورخانه الزامی است.

11.درب ورودی به دهلیز پلکان در تمامی طبقات از نوع مقاوم دودبند خودبسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد.

12. دهلیز پلکان در طبقات توسط باز شو های مناسب از نور و هوای طبیعی بهره مند گردد.

13. به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از ریزش آوار ،اجرای کامل و دقیق سازه نگهبان (مطابق نقشه ی ارائه شده به شهرداری جهت صدور پروانه) الزامی می باشد.

14. شایان ذکر است این دستورعمل زمانی میتواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه ی استفاده ی صحیح از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده به کار باشد. لذا ارائه تعهدنامه ی محضری به هنگام دریافت تائیدیه ی ایمنی مبتنی بر سرویس و نگهداری سیستم های ایمنی به مدت دو روز از طرف مالک به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن آنها الزامیست.

15. استفاده از مصالح پلی استایرن که مورد تایید کتبی وزارت مسکن و موسسه استاندارد میباشد مجاز است. (ارائه یک نسخه از تاییدیه به سازمان آتش نشانی تهران قبل از اجرا الزامی است.)

16. ارائه نقشه های تاسیساتی آتش نشانی (سیستم های اعلام و اطفای حریق ) در مرحله ی پایان سفت کاری و انجام عملیات تاسیساتی الزامی می باشد.

17.  طراحی و اجرای شبکه اطفاء اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) در پارکینگ ها الزامیست.

18. طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی در تمامی قسمت های ساختمان با استفاده از وسایل و تجهیزات استاندارد الزامیست.

19. در صورت وجود ابهام در هریک از بند های دستور العمل مراتب کتبا از سازمان استعلام تا راهنمایی های لازم به صورت مکتوب اعلام گردد.

20. نصب تابلو های شمارش طبقات و نشانگر مسیر خروج اضطراری در تمامی طبقات و مسیر خروج  اضطراری الزامیست.

21. در هنگام بارندگی عملا گودبرداری جایز نبوده و به منظور جلوگیری از نفوذ سیلاب های ناشی از بارندگی به داخل گود و خطرات ناشی از آن، ضروریست تا اقدامات حفاظتی در اطراف محیط گودبرداری صورت گیرد.

22. درب ورودی به دهلیزهای پلکان در تمامی طبقات از نوع مقاوم، دودبند خودبسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد و حداقل یک ساعت تحمل آتش داشته باشد  و در یک آزمایشگاه حریق مورد تایید، تست شده باشد.

23. بازشدن درب داکت های تاسیسات، شوت زباله و هرگونه بازشو دیگر به داخل دهلیز پلکان تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد.

24. طراحی و اجرای شبکه آب آتش نشانی از نوع ترکیبی در تمام طبقات ساختمان الزامیست به طوریکه انشعابات اخذ شده در طبقات جهت استفاده متصرفین به قطر حداقل سه چهارم اینچ و جهت استفاده نیروهای آتشنشانی 5/1 اینچ و در پارکینگ ها و زیرزمین ها هر دو انشعابات 5/1 اینچ در نظر گرفته شود.

25. نظارت دقیق و مستمر مهندس ناظر مقیم در هنگام عملیات گودبرداری و کنترل ساختمان های مجاور الزامی می باشد تا در صورت پیش بینی احتمال ریزش ساختمان های مجاور، نسبت به تخلیه فوری متصرفین اقدام شود.

26. نصب راهنمای کاربردی و چگونگی زون بندی آن جهت استفاده از دستگاه مرکزی سیستم کشف و اعلام حریق در کنار آن به صورت قاب شده الزامیست .

27. تمامی داکت ها و شفت های افقی و عمودی با ساختار مقاوم حریق احداث و ضمن حوزه بندی از سایر قسمت ها مجزا گردد محصولات آتش بند صنعتی استفاده شده جهت حوزه بندی باید در آزمایشگاه حریق مورد تایید این سازمان، تست شده باشند.

28. دهلیز پلکان و چاه آسانسور با ساختار 2 ساعت مقاوم حریق دوربندی و از سایر قسمت ها مجزا گردد.

29.خود بست نمودن  تمامی درب های ورودی به دهلیز پلکان الزامیست .

30. دهلیز پلکان هایی که به صورت باز اجراء میگردند بایستی با نزدیکترین بازشو 3متر فاصله داشته باشند.

31. نورگیر های که جهت ایجاد نور وهوای طبیعی برای دهلیز پلکان ها پیش بینی می گردند بایستی در بالا ترین نقطه به صورت باز اجرا شوند.

32. اجرای نرده استاندارد در تمامی راه پله های خارجی، پشت بام و بالکن و پرتگاه ها با حداقل 110 سانتی متر ارتفاع و نیز شبکه بندی ایمن در بدنه ی نرده الزامی می باشد.

33. طراحی و اجرای شبکه ی اتصال زمین (ارتینگ) در ساختمان فوق الزامیست.

34. نصب کف پوش عایق لاستیکی به ضخامت حداقل 6میلیمتر در مقابل تابلو های برق الزامیست.

35. جهت آشنایی باعملکرد سیتم کشف و اعلام حریق نصب خلاصه ی چگونگی عملکرد المانهای سیستم اعلام حریق (دتکتور ها، آژیرها، شاسی ها، تابلو کنترل مرکزی، چراغ های نشانگر و غیره...) به صورت قاب شده در تمامی آشپزخانه های/ آبدارخانه های واحدهای مسکونی/ اداری الزامی می باشد.

36.در صورت احداث موتور خانه مرکزی فقط در زیرزمین اول و یا همکف مجاز می باشد.

37. تصرف فوق باید به مولد نیروی برق دوم که همواره آماده ی استفاده است مجهز باشند. ظرفیت، توان و نرخ مولد نیرو باید باید برای کارکرد همزمان و تامین همه ی تجهیزاتی که در زیر نام برده شده کافی و مناسب باشد وسیستم فوق باید به صورت اتوماتیک وارد عمل شود الف: شبکه روشنایی اضطراری.  ب: شبکه های هشدار و اعلام حریق.  ج:پمپ های آتش نشانی ساختمان. د:دست کم یکی از آسانسور های مربوط به همه ی طبقات بنا. ه:دمنده های سیستم فشار مثبت هوا. و:مکنده های تهویه ی زیرزمین ها.

38.در صورت استفاده از سیستم های حرارتی غیر متمرکز دودکش هر واحد متناسب با ظرفیت دستگاه حرارتی مربوطه، بطور مستقل و جداگانه از مسیری امن و بی خطر به بلند ترین نقطه ی ساختمان در بام هدایت گردد.

39.در صورتی که دسترسی به پلکان ها از داخل واحدها طراحی شده باشد از طریق اتاق های خواب، آشپزخانه، آبدارخانه و سرویس های بهداشتی مجاز نمی باشد.

40. اجرای نرده استاندارد در پلکان های داخلی با حداقل 86 الی 98 سانتیمتر ارتفاع و نیز شبکه بندی ایمن در بدنه نرده الزامی می باشد.

41. فضای داخلی پارکینگ ها تحت تهویه مناسب قرارگیرد.

42.به هنگام بهره بری از ساختمان ها نصب خاموش کننده های دستی از نوع پودری شش کیلو گرمی در تمامی طبقات به ازای هر دو واحد و در زیرزمین ها به ازایء هر 22 متر یک دستگاه و دی اکسید کربن شش کیلو گرمی در جنب اتاق تاسیسات و موتورخانه و اتاق آسانسور الزامیست.

43. نصب تابلو و کنتور برق وکنتور گاز در داخل دهلیز های پلکان مجاز نمی باشد.

44. جهت باز شو درب پله ها در تراز تخلیه ی خروج به طرف بیرون و در سایر طبقات به سمت داخل دهلیز پلکان ها تحت هر شرایطی مجاز نمیباشد.

45. کلیه داکتهای ارتباطی بین طبقات، لازم است با مصالح ساختمانی یا صنعتی (مورد تایید این سازمان ) و در هر طبقه مسدود و حوزه بندی شود.

46. به منظور آبرسانی به ساختمان توسط نیروهای آتش نشانی نصب شیر سیامی به دو ورودی  5/2 اینچ در ارتفاع 90 سانتی متر از کف تراز تخلیه الزامیست.

47. باز شدن درب داکتهای تاسیسات، شوت زباله و هرگونه بازشو دیگر به داخل دهلیزهای پلکان تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد.

48.ارائه مدارک  مربوط به تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی مبنی بر استاندارد بودن در زمان دریافت تاییدیه نهایی الزامیست.

49. بازشدن مستقیم درب های اتاق های آسانسور، هواسازها واتاق های پکیج به داخل دهلیز پلکان ها مجاز نمی باشد.

50. اخذ یک انشعاب از آب شهریه کلکتور خروجب پمپ الزامیست .

51. استفاده از درب های شیشه ای سکوریت جهت دور بندی دهلیز پلکان مجاز نمی باشد.

52. درب های داکت تاسیساتی از نوع دودبند و دارای قفل و بست انتخاب و نصب شود.

53.ارتباط بین واحدها از طریق سقف کاذب مجاز نبوده و هر واحد مجاور آتش بند گردد.

54. در صورت استفاده از اسکلت فلزی در تمام با بخشی از ساختمان، لازم است میزان مقاومت مورد نیاز اسکلت فلزی در برابر آتش براساس استاندارد های بین المللی NFPA5000 یا IBC تعیین گردد. جزئیات مقاوم سازی شامل نوع و ضخامت ماده مورد استفاده، نحوه زیرسازی و استاندارد کیفی و ایمنی کالا و اجرا می بایستی برروی نقشه های سازه ذکر گردد.  دفترچه محاسبات طراحی مقاومت در برابر آتش به همراه مستندات استانداراد کیفی و ایمنی کالا و روش اجرا می بایستی همراه با نقشه های سازه جهت اخذ تایید به سازمان آتش نشانی ارائه گردد. تمامی موارد بایستی براساس استاندارد های معتبر و مورد تایید آتش نشانی صورت پذیرد. ضمنا لازم است شروع پروژه مقاوم سازی برای نظارت کارشناسان سازمان طی نامه رسمی مهندس ناظر ساختمان یا مالک به معاونت پیشگیری سازمان اعلام گردد.

چنانچه در پلاک ثبتی فوق الذکر از سوخت های فسیلی  استفاده شود، نصب سیستم هشدار دهنده مونواکسید کربن در واحد الزامی است.

فاصله سه متری باز شوی پلکان با نورگیر های اطراف رعایت گردد.

باتوجه به تعهد محضری مالک به شماره 4512 مورخ 5/11/92 شماره دبیر خانه 1199642 مورخ 5/11/92 اجرای سیستم اتوماتیک ( اسپرینکلر) در کل مجموع از اعم از طبقات مسکونی ( اتاق خوابها، پذیرایی ، ....) الزامی است. ضرورت دارد که قبل اجرای مالک نسبت به تایید نقشه های اطفای حریق اقدام نماید.

طراحی شیب بندی شبکه فاضلاب شامل زهکشی و تعبیه کف شور در کلیه طبقات بویژه لابی آنسانسور به گونه ای اجرا گردد در صورت فعال شدن اسپرینکلر ها یا نشت آب از جعبه های آتش نشانی و لوله کشی ساختمان ، آب وارد باکس پلکان آسانسور نشده و به مجرای فاضلاب هدایت گردد. جهت آشنایی بیشتر با ضوابط ایمنی ( معماری – سیستم های اعلام و اطفای حریق و ....) به سایت سازمان www.125.ir) (   مراجعه نمایید.

 این دستورالعمل در مرحله زمین جهت احداث 8 طبقه با احتساب یک زیرزمین و همکف با کاربری مسکونی تهیه و تنظیم گردیده است.

3.3/5 (4 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification