نکات بارز و مهم در سیستم‌های اطفاء حریق

STAND PIPE & HOSE SYSTEM

1- اجرای شبکه آب تحت فشار آتش نشانی (تر و خشک) مطابق با طراحی.

2- مشخصات پمپ نصب شده و محل استقرار آن اصولی باشد.

3- پمپاژ آب باید بصورت خودکار باشد.

4- در هر طبقه یک جعبه آتش نشانی طبق مقررات اجرا شده باشد.

5- ارتفاع نصب جعبه‌های آتش نشانی تا کف تمام شده 120 CM  حداکثر اجرا گردد.

6- استفاده از هوزریل‌ها و جعبه‌های هیدرانت به راحتی میسر باشد.

7- لوله‌ها باید از نوع بدون درز و جوشی انتخاب گردند.

8- طول شلنگ در هر صورت باید آخرین زوایای بنا را پوشش دهد.

9- میزان آبدهی و فشار شبکه طبق محاسبات مناسب باشد.

10- مخزن ذخیره آب آتش نشانی با مصالح مقاوم ساخته شود.

11- محل نصب مخزن و خود مخزن کاملا ایزوله و عایق باشد.

12- قطر لوله آبگیری و آبدهی مخزن ذخیره مناسب باشد.

13- قبل از اتصال پمپ به مخزن صافی بین مسیر باید نصب گردد.

14- مخزن باید فلوتر داشته باشد.

15- درصورت نصب مخزن و پمپ‌ها در پشت بام، سیستم برق گیر در بنا باید نصب شود.

16- سیستم خشک در بنا اجرا گردد.

17- قطر انشعابات لوله خشک در طبقات به صورت اصولی نصب شود.

18- تجهیزات و کوپلینگ های لوله خشک با اتصالات آتش نشانی هماهنگ باشد.

19- لوله سیامی در بیرون از مجموعه ساختمان و در ارتفاع مناسب از کف تمام شده  80 CM  اجرا گردد.

4.0/5 (2 رای)
شارژ کپسول آتش‌نشانی در تهرانخاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهان
ارسال نظر
verification