پودر آتش نشانی

•پودرهای آتش نشانی معمولا ترکیباتی هستند که بنیان آنها کربنات، سولفات یا فسفات میباشد. پودر آتش نشانی به دو گروه تقسیم میگردند:

الف ) پودر شیمیائی

دارای بنیان کربنات ، سولفات و فسفات بوده و برای حریقهای گروه A,B,C بکار برده میشود.

ب ) پودر خشک شیمیائی

عمدتا جهت اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال استفاده میشود ودارای ترکیباتی نظیر کلرورسدیم ، کلرور پطاسیم و کلرورباریم است.

ج ) پودر تر

در واقع دارای ترکیب استات پطاسیم بوده که در آب مخلوط است و تنها برای اطفاء حریقهای آشپزخانه ای توصیه میشود.

 

مشخصات فنی و فیزیکی و شیمیائی پودر

ABC) مخلوطی است از ترکیبات نمکهای آمونیم و اسیدهای سولفریک و فسفریک

            باضافه مواد افزودنی لازم

           * رنگ پودر در 20 درجه سانتیگراد بصورت آبی روشن

           * دارای استانداردهای بین‌المللی و مهر مؤسسة استاندارد ایران

           * جهت اطفاء حریق گروههای A، B، C آتش‌سوزی کاربرد دارد.

           * چگالی انباشته: 25/0 کیلوگرم بر دسیمتر مکعب

اندازه ذرات:

              * 10 تا 20 درصد ذرات 125 میکرون

             * 30 تا 46 درصد ذرات 63 میکرون

             * 45 تا 61 درصد ذرات 40 میکرون

جمعاً 51 درصد مواد اصلی و 40 درصد مواد افزودنی و مابقی معادل 9 درصد وزن آب می‌باشد.

 

ترکیبات هالوژنه

     استفاده از ترکیبات هالوژنه در آتش‌سوزیها بهنگام مجاورت آنها با حریق از سرعت واکنشهای زنجیره‌ای کاسته و بطرز قابل توجهی حریق را اطفاء مینماید.

     مکانیزم عمل ترکیبات هالوژنه:

     1- نشستن روی آتش بدلیل چگالی بالا

     2- از بین بردن رادیکالهای اکسیژن

     3- جذب یونها توسط عنصر برم و تاخیر در اکسیداسیون

 

انواع ترکیبات هالوژنه جهت اطفاء حریق

1- برومو ری فلوئور و متان                                  Halon 1301

2- بروموکلرو دی فلوئور و متان       Halon 1211

3- دی برومودی فلوئور و متان      Halon 1202

4- متیل بروماید               Halon 1001

5- دی بروموتترافلوئور اِتان                Halon 2402

6- هیدرو فلوئور و کربن               HFC 227 FM-200

7- ترکیبات تجاری جایگزین هالونها               FE13- Argonite- inergen,…

3.5/5 (2 رای)
خاموش کننده های  آتش نشانی همیارتاریخچه آتش نشانی در  جهانتاریخچه اسپرینکلر ها
ارسال نظر
verification