نازل آتش نشانی

نازل های آتش نشانی با توجه به نوع عامل خاموش کننده، فشار مورد نیاز در زمان خروج از نازل، دبی مورد نیاز، نوع پاشش آب، به دسته های مختلف تقسیم بندی می گردند

3.6/5 (8 رای)
اسپرینکلرجعبه آتش نشانی
ارسال نظر
verification