نازل آتش نشانی / fire fighting nozzle

   

3.5/5 (2 رای)
اسپرینکلرجعبه آتش نشانی