پودر خاموش کننده آتش همیار انرژی

  • پودر آتش نشانی همیار انرژی دارای نشان ملی استاندارد می باشد
  • این پودر پنج امین محصول شرکت همیار انرژی می باشد
  • پودر خاموش کننده آتش نشانی همیار انرژی در کلاس های BC و ABC تولید می شود
  • رنگ پودر خاموش کننده با پایه بی کربنات سدیم (BC) صورتی می باشد
  • ​چگالی ظاهری پودر  1/10_ gr/ cm3 ،0/9   می باشد
  • درصد رطوبت پودر آتش نشانی همیار انرژی حداکثر 0/2 وزنی است
  • پودر آتش نشانی همیار انرژی در  دسته بندی بشکه و بسته های 25 کیلویی ارائه می شود

 

پودر آتش نشانی

 

 

3.4/5 (10 رای)