همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر
اخبار و مطالب مفید

تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر

استفاده از روش محاسبات هیدرولیکی جهت تعیین قطر لوله های شبکه اسپرینکلر در این روش با توجه به روابط و فرمولهای مکانیک سیالات ، قطر

Read More »

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید

جهت ثبت درخواست شارژ کپسول آتش نشانی فرم زیر تکمیل فرمایید

    نام درخواست کننده


    نیاز به مشاوره دارید؟

    021-57854

    مشاوره - خرید و شارژ کپسول آتش نشانی داخلی 100

    مشاوره و خرید تجهیزات اعلام و اطفای حریق داخلی 108