لوگو همیار
  • فارسی
  • العربية

hamyar phone

+982157854

adress

iran

شما برای دتکتور جستجو کردید - HAMYAR ENERGY

Types of fire alarm system detectors

Types of fire alarm system detectors

Fire alarm systems detector When smoke, fire, carbon monoxide or other fire-related emergencies are detected...

Read more
Misconceptions about sprinkler fire extinguishing system

Misconceptions about sprinkler fire extinguishing system

Misconceptions about sprinkler fire extinguishing system Today, there are rarely any misconceptions about sprinkler fire...

Read more

Grouping

New generation extinguisher

آیروسل دستی

Automatic shutdown
The only Iranian producer

توپ اطفای حریق

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید