همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

تماس با سامانه 125

تماس با سامانه 125
42
9 اکتبر 2022

توصیه های ایمنی و مورد نیاز در تماس با سامانه 125

  1. در صورت بروز هرگونه حادثه یا آتشسوزی بدون درنگ با سامانه 125 تماس بگیرید و رخداد را اطلاع دهید.
  2. پس از تماس با سامانه 125 با حفظ آرامش و خونسردی نوع حادثه و آدرس دقیق محل حادثه را اطلاع بدهید.
  3. بعد از دادن شماره تلفن به سامانه ، از اشغال کردن تلفن خودداری کنید.
  4. کودکان و افراد مسن را از محل آتشسوزی و حادثه دور نگه دارید.
  5. در صورتیکه آتشسوزی گستره چندانی نداشت سعی کنید با خاموش کننده های دستی یا دیگر تجهیزات آتش نشانی که در دسترس است آتش را مهار کنید.
  6. در صورت گسترده شدن آتش و موفق نشدن به مهار شعله ها حتما محل را ترک کنید.
  7. از اجتماع در اطراف محل آتش سوزی خودداری نمایید.
  8. سعی کنید در خیابان اصلی محل حادثه فردی را به عنوان راهنما قرار دهید تا نیروهای آتش نشانی با سرعت بیشتر و به آسانی به محل حادثه برسند.
  9. هنگام حضور آتش نشانان در محل حادثه و در حین انجام عملیات نهایت همکاری را با نیروها بکنید.
  10. سعی کنید در صورت مشاهده هرگونه حادثه ناگوار یا آتشسوزی خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و در جهت نجات جان و مال هموطنان خود اقدام نمایید و در صورت موفق نشدن به کمک ، حتما با سامانه 125 تماس بگیرید.

سامانه 125

دسته بندی همیار رسانه

فهرست مطالب

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید