همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

آدرس دفتر ما

تهران -گیشا

ته سیگار روشن = آتش سوزی بزرگ

ته سیگار روشن = آتش سوزی بزرگ
56
23 مهر 1401

شاید دور از باور باشد که یک ته سیگار روشن ، میتواند آتشسوزی بزرگی را ایجاد کند ولی اگر ته سیگار به درستی خاموش نشود و در مجاورت مواد قابل اشتعال قرار بگیرد با حرارتی که دارد می تواند به راحتی همه چیز را آتش بزند.

  • زمانیکه از پیاده رو یا خیابان عبور می کنید مواظب باشید که ته سیگارخود را پرتاب نکنید چون ممکن است از طریق نورگیرها و کانال های هواکش در زیرزمین منازل یا کارگاه های تولیدی و پارکینگ ها روی مواد قابل اشتعال بیفتد و باعث آتشسوزی بزرگ شود. انداختن ته سیگار از پنجره اتومبیل نیز در برخی موارد باعث ایجاد آتشسوزی می شود.
  • در اماکنی که سیگارکشیده می شود بهتر است به اندازه کافی زیر سیگاری قرار داده شود همچنین بهترین نوع زیرسیگاری آن است که مخزن آب داشته باشد. ظروف زباله در ساختمان های اداری و کارگاهی باید فلزی و دارای درپوش باشد. در محل هایی که خطر آتشسوزی وجود دارد بهتر است تابلوهای استعمال دخانیات ممنوع نصب شود.
  • در رخت خواب سیگارنکشید به خصوص زمانیکه قرص های خواب آور و اعصاب مصرف می کنید.
  • کبریت و فندک را در دسترس کودکان قرار ندهید.

«تشویق به ترک کردن سیگار توسط کارفرمایان از نیازهای جامعه به شمار می رود»

ته سیگار روشن = آتشسوزی بزرگ

دسته بندی همیار رسانه

فهرست مطالب

blank

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید