همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن
48
9 نوامبر 2022

“آگاه سازی شهروندان نسبت به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و پیشگیری از مرگ خاموش”

با فرارسیدن فصل سرما طرح آگاه سازی شهروندان نسبت به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و پیشگیری از مرگ در هفته سوم آبان ماه در سراسر کشور آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری 125 پیرو دستور مدیرعامل آتش نشانی ، همزمان با آغاز سرما و استفاده مردم از وسایل گرمایشی پس از هماهنگی با معاونت خدمات شهری و محیط زیست تهران ، طی یک نشست تخصصی با حضور نمایندگان شهرداری های مناطق 22 گانه تهران درباره طرح آگاه سازی شهروندان نسبت به مسمومیت گاز مونوکسید کربن و پیشگیری از مرگ خاموش تبادل نظر صورت گرفت.

طی این نشست ، هفته سوم آبان ماه سال جاری به عنوان هفته کاهش مخاطرات گاز مونوکسید کربن در سراسر کشور نام گذاری شد و این طرح به صورت همزمان راس ساعت 10 صبح روز شنبه 28 آبان ماه در مناطق 22 گانه شهر تهران آغاز به کار می کند.

 

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

طرح آگاه سازی شهروندان برای مقابله با انتشار گاز کشنده مونواکسید کربن

دسته بندی همیار رسانه

فهرست مطالب

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید