همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

مدارس

مدارس
53
10 اکتبر 2022

با شروع سال تحصیلی با رعایت برخی نکات ایمنی در مدارس ، میتوان محیطی سالم و بی خطر را برای بچه ها فراهم کرد که در اینجا رعایت برخی از نکات را برای شما خاطرنشان کردیم.

ایمنی در ساختار بنا :

 • ساختمان یا مصالح به کار رفته برای ساخت ، باید در برابر آتشسوزی مقاوم باشند.
 • تمام طبقات باید دارای مسیر خروج اضطراری باشند.
 • راه پله ها و درهای خروجی باید عاری از هرگونه مانع باشند.
 • احداث مدرسه با بیش از سه طبقه ارتفاع ممنوع می باشد.
 • کلیه نقاط پرتگاهی و مسیرهای خروج باید مجهز به نرده باشند.
 • تعبیه بالکن ممنوع است.
 • لبه پلکان های خروجی باید دارای تمهیدات امنیتی باشند.
 • پنجره های رو به خیابان و حیاط باید دارای نرده با قابلیت بازشدن در مواقع ضروری باشند.
 • جهت بازشو درب های مدارس باید به سمت خروج باشد.
 • ساکنین یک اتاق که دارای یک درب خروجی است ، نباید بیشتر از 50 نفر باشد.

در صورت داشتن وسایل بازی در مراکز آموزشی بهتر است به نکات زیر توجه نمایید:

 • نصب کفپوش پلاستیکی
 • استفاده از وسایل بازی استاندارد متناسب با سن افراد
 • از قرار دادن وسایل خطرناک در محوطه خودداری نمایید.
 • از قرار دادن وسایل با نور لیزری پرهیز کنید.
 • در صورت داشتن استخر بهتر است دور آن را حصار قرار دهید و یک غریق نجات همیشه در مکان حضور داشته باشد.

تجهیزات آتش نشانی :

 • در مدارس باید خاموش کننده 6 کیلویی پودری و CO2 در فاصله 22 متر از هم قرار بگیرد.
 • قرار دادن قرقره های آتش نشانی متصل به آب شهری ضروریست.
 • آموزش های اصولی جهت استفاده از تجهیزات ایمنی الزامیست.

 

مدارس

دسته بندی همیار رسانه

فهرست مطالب

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید