همیار انرژی

تماس با همیار

021-57854

نمایشگاه ایمنی، امنیت و آتشنشانی عمان(OFSEC)

نمایشگاه ایمنی، امنیت و آتشنشانی عمان(OFSEC)
35
27 اکتبر 2022

نمایشگاه ایمنی، امنیت و آتشنشانی عمان(OFSEC) از ۰۳ الی ۰۴ آبان ۱۴۰۱ در شهر مسقط کشور عمان برگزار می گردد.این نمایشگاه مکانی مناسب برای دولت ها ، مشاغل ، اشخاص صنعتی و تجاری ، حمل و نقل هوایی ، ساخت و ساز ، زیرساخت ها ، حمل و نقل زمینی، تولید ، نفت و گاز و بخش های خدمات است تا در جریان محصولات جدید روز صنعت ایمنی و امنیت قرار گیرند.

 

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

نمایشگاه بین المللی OFSEC عمان

 

دسته بندی همیار رسانه

فهرست مطالب

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید