گروهکد دورهمدرستاریخ شروعتاریخ پایانروز و ساعت برگزاریمدت زمان دورهمحل تشکیلهزینه
معماریFC1محمد شاه آبادی۱۳۹۵-۱۱-۲۹۱۳۹۵-۱۱-۲۹جمعه۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
۸ ساعت   1 روز سرای خوارزمی3,500,000 ریال

وضعیت :برگزار شده

 

ضوابط مقاوم سازی و پوشش سازه ها در  برابر حریق بر اساس استاندارد NFPA و IBC

در زمان حریق یکی از مصالح آسیب پذیر که می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد سازد، سازه های فلزی ساختمان ها می باشند، لذا مسئله مقاوم سازی سازه ها در برابر حریق از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این دوره می توانید علاوه بر آشنایی با استانداردهای این مبحث با روش های محاسبه و طراحی آشنا شوید.

سرفصل دوره:

1- پیشینه تاریخی آتش سوزی­های بزرگ و آمار ناشی از تلفات و خسارات وارده بر اساس آمار سازمان NFPA

۲- تعریف آتش و بررسی مفاهیم در حوزه آتش استاندارد

 • بررسی رفتار آتش از زمان شروع احتراق تا لحظه زوال
 • بررسی نمودارهای انواع آتش با توجه به زمان
 • بررسی مفاهیم Flash over-Pre Flash over-Post Flsh over

۳- ماهیت سازه ­ای آتش و تاثیر آن بر روی اسکلت فلزی

 • چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک و از دست رفتن مقاومت المان های فلزی تحت اثر حرارت ناشی از آتش
 • بررسی تمرکز تنش ها در محل اتصالات و بررسی پدیده LTB
 • بررسی ترتیب قرارگیری اعضا در آتش و زمان از بین رفتن پایداری آنها

۴- لزوم مقاوم سازی سازه­ها در برابر آتش و بررسی آیین نامه ­های موجود

 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 • نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • نشریه ۱۱۲ برنامه و بودجه
 • International Building Code 2012
 • NFPA 5000 2012

۵- تعیین میزان مقاومت یک ساختمان در برابر آتش با توجه به رویکردهای آیین نامه­ای

 • بیان الزامات ارتفاعی و مساحت
 • بیان انواع تیپ ها و ساختارها
 • بیان تفاوت بین مفهوم کاربری و تصرف که به اشتباه ، یکسان در نظر گرفته می شوند.
 • بررسی اثر استفاده از سیستم های فعال (اسپرینکلرها) بر تعیین میزان مقاومت سازه ها در برابر آتش

۶-بیان اهمیت تعاریف و اصطلاحات داخل آیین نامه ­ها و پرداختن به همین موضوع

۷-ارائه یک مثال حل شده در خصوص تعیین میزان مقاومت مورد نیاز

۸- رویکردهای بررسی رفتار سازه­ای فلزی در آتش با در نظر گرفتن رویکرد Prescriptive و رویکرد Performance Base

 • بیان تفاوت ها
 • بیان مزایا و معایب استفاده از هر روش

۹ – تعاریف مربوط به فاکتور مقطع  (Section Factor)

 • بیان اهمیت فاکتور مقطع در طراحی
 • ارائه چندین مثال از مقاطع مختلف بر درک حساسیت موضوع

۱۰- بررسی آیین نامه های موجود مبنی بر مقاوم سازی غیرفعال ساختمانها در برابر آتش

نشریه ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 • International Building Code 2012
 • ASCE  ۲۹۰۵
 • UL 263

۱۱- بررسی انواع روش­های مقاوم سازی غیر فعال و بررسی مزایا و معایب آن­ها و پرداختن به الزامات      آیین نامه­ها

 • روش مقاوم سازی با استفاده از مصالح بنایی
 • روش مقاوم سازی با استفاده از بردهای تخت
 • روش مقاوم سازی با استفاده از مواد اسپری شونده سمنته (SFRM)
 • روش مقاوم سازی با استفاده از مواد اسپری شونده پف کننده (Intumescent)

۱۲- بررسی تفاوت­های آیین نامه­های بین المللی و نشریه ۴۴۵ و ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 • بیان مواردی که در نشریات فوق بسیار کم رنگ و خلاصه مطرح گردیده و بررسی همان مفاهیم در آیین نامه IBC
 • ارائه تمام روش­های مقاوم سازی مطابق با آیین نامه­های مذکور و مقایسه آنها

۱۳- بررسی استانداردهای فنی و ایمنی یک ماده مقاوم در برابر آتش و تاکید بر حساسیت این موضوع با ارائه معایبی که ممکن است در این بخش صورت گیرد.

۱۴- بیان استاندارد معتبر و بین المللی UL و بررسی مفهوم گواهی تطابق ماده و فرضیات طراحی

 • معرفی استاندارد UL
 • معرفی سرویس پیگیری  FOLLOW UP SERVICE
 • ارائه راه های حصول اطمینان از صحت طراحی و ماده مورد استفاده
 • معرفی روش های طراحی UL

۱۵- توضیح و بیان چگونگی کنترل و تست مواد مقاوم حریق

 • بررسی کوره های استاندارد
 • کنترل چسبندگی و دانسیته مواد
 • بیان استانداردهای ASTM در حوزه مواد مقاوم حریق

انتظاراتی که از دانش آموخته پس از دوره می رود :

 • تسلط بر ضوابط اجباری در ایران
 • آشنایی با الزامات طراحی
 • استفاده از تخفیفات NFPA
 • انتخاب طرح مناسب و روش بهینه

گواهینامه دوره:

ارائه گواهینامه بین المللی پایان دوره Verification International

دیگر امکانات دوره:

پذیرایی میان وعده و ناهار و ارائه جزوات آموزشی

امکان ثبت نام گروهی، اعضاء نظام مهندسی و شرکت های مهندسی با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی و برخورداری از تخفیفات ویژه

 بازگشت