آموزش نرم افزار اتواسپرینک -AutoSPRINK

 •   ۱۳۹۵-۰۸-۲۷ - ۱۳۹۵-۰۸-۲۷
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار آلارم کد- AlarmCad

 •   ۱۳۹۵-۰۵-۲۸ - ۱۳۹۵-۰۵-۲۸
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نقشه کشی با اتوکد سیستم های اعلام و اطفاءحریق بر اساس استانداردهای NFPA و سازمان آتش نشانی تهران

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۰۴ - ۱۳۹۵-۰۶-۰۴
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار PipeNet

 •   ۱۳۹۵-۰۲-۰۲ - ۱۳۹۵-۰۲-۰۲
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار Phast

 •   ۱۳۹۴-۰۶-۲۶ - ۱۳۹۴-۰۶-۲۶
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار FlareNet

 •   ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ - ۱۳۹۴-۰۵-۲۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره