ضوابط مقاوم سازی و پوشش سازه ها در برابر حریق بر اساس استاندارد NFPA و IBC

  •   ۱۳۹۵-۱۱-۲۹ - ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
  •  جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  •   ۸ ساعت
  •   سرای خوارزمی
  •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره