آموزش شارژ کپسول های آتش نشانی(تئوری و عملی)

 •   ۱۳۹۵-۱۲-۱۹ - ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   تئوری: سالن زکریا رازی، عملی: کلینیک شارژ خاموش کننده های شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی به همراه کارگاه عملی نحوه اطفاءحریق

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ - ۱۳۹۵-۰۶-۱۸
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 •   ۴ ساعت
 •   کارگاه شارژ شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربنی(کپسول پودری) مطابق با استاندارد ملی 18753

 •   ۱۳۹۴-۱۱-۰۸ - ۱۳۹۴-۱۱-۰۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همکار مورد تایید سازمان استاندارد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای فولادی گاز(کپسول CO2)بر مبنای استاندارد ملی6792

 •   ۱۳۹۴-۰۹-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۹-۱۳
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همکار مورد تایید سازمان استاندارد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره