دتکتور لیزری( بیم دتکتور ) [۱۳۹۴-۱۰-۳۰] [مطالب]
تجهیزات اعلام حریق  [گروه مطالب]
دتکتور  [گروه مطالب]